Ғылыми зертханалар

«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының меңгерушісі  Ауешов Абдразах Пернебаевич, т.ғ.д., профессор  

Адрес: 160012.  Шымкент қаласы,

Тауке хана даңғылы, 5, Б ғимараты, 103 кабинет,

Телефон: 8-7252-21-15-91

Е- mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

 

 

«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығы
Мақсаты: Қазақстанның оңтүстік өңіндегі өндірістік мекемелеріне ғылыми-техникалық қызмет көрсету, сонымен қатар университет студентері, магитсранттары және Ph-докторанттарына әртүрлі материалдар, табиғи және синтетикалық өнімдер, жеке заттар мен химиялық қосылыстардың химиялық, физика-химиялық және физика-механикалық сынақтарын жүргізу қызметтерін көрсету.
Міндеттері: «Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығы шағын және орта бизнес өдіріс мекемелеріне күрделі объектерді комплексті зерттеуде және университет студенттері, магистранттары, Ph-докторанттары мен ғылыми қызметкерлеріне ғылыми жұмыстарды, жобаларды, диссертацияларды орындау барысында, сондай-ақ өзекті ғылыми мәселелерін шешуде  ғылыми-техникалық қолдау көрсетеді.
«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының негізгі жетістіктері, зерттеу нәтижелері, патенттер, мақалалар, жасалымдары:
  1. М. Әуезов атындағы ОҚУ «Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығы өз қызметін 2006 жылдың мамыр айынан бастап жүзеге асыруда. «Сапа» сынақ орталығы Қазақстан Республикасы ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 – 2001 талаптарына сәйкес техникалық реттеудің Мемлекеттік жүйесінде техникалых сенімділікке аккредитацияланған (аккредитациялау аттестаты № KZ.7100000.06.09.00867, 9 ақпан 2007 жыл), ал 2016 жылдың 11 cәуірінде «Ұлттық аккредитациялау орталығы» ЖШС-де ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 талаптарына сәйкес қайта аккредитациялаудан өтіп, 2016 жылы 11 сәуірде № KZ И.16.1049 аккредитациялау аттестатын алды.
«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының құрылымында екі зертхана бар: «Физика-химиялық зерттеу әдістері» және «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылғыларын сынау» зертханалары.
«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының аккредитациялау саласына құрылыс материалдарын, топырақты және әктасты сынаулар кіреді.
«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығы заманауи материалды-техникалық базамен және біліктілігі жоғары, әрі құрылыс шикізаты, материалдары, бұйымдары мен құрылғыларын сынау және химиялық бақылау саласында көп тәжірибесі бар мамандармен қамтылған. «Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының шикізат, материалдар мен бетондарды гидротехникалық және жол құрылысы үшін толық сараптауда едәуір тәжірибесі бар.
  1. Зерттеу нәтижелері:
ҚР БҒМ ҒК-нің гранттық бағдарламасы бойынша келесі тақырыптарда жобалар орындалды:
- Модифицирленген жаңа полиметиленнафталинсульфонаттарды синтездеу және олардың цементтік жүйелерге әсерін зерттеу (2012-2014 ж.ж.);
- Микро- және наноөлшемді кремнеземді модификаторлар және реттеуші қоспаларды қолдану арқылы жоғары функционалды бетондар жасау (2012-2014 ж.ж.);
- «Волластонитқұрамдас  инновациялық  және композициялық құрылыс  материалдарын алу технологиясының физика-химиялық негіздерін  жасау».
- Ғылыми монографиялар шығарылды:
1) Aueshov A.P., Arynov K.T., Yeskibayeva Ch.Z. The interaction of polyphosphates with reducing agents. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publiching, 2017. – 98 p.
2) Ауешов А.П., Арынов К.Т., Ескибаева Ч.З. Волластонитсодержащие строительные материалы на основе цемента. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 110 с.
3) Ауешов А.П., Арынов К.Т., Ескибаева Ч.З. Реагентные технологии переработки отходов производства асбеста. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 118 с.
4) Ауешов А.П., Арынов К.Т., Ескибаева Ч.З. Образование фосфидов при взаимодействии полифосфатов с металлами. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publiching, 2016. – 104 с. 
- Келесі патенттер алынды:
1) Патент на изобретение РК №32561. Способ получения комплексного магний-фосфатного удобрения / К.Т. Арынов, А.П. Ауешов, Ч.З. Ескибаева, К.Б. Алжанов, А.М. Ибраева и др. – заявл. 20.06.2016; опубл. 27.11.2017.
2) Патент на полезную модель РК №3570. Способ переработки серпентинита / А.П. Ауешов, К.Т. Арынов, Ч.З. Ескибаева, А.А. Ауешов, А.М. Ибраева, К.Б. Алжанов, А.Б. Сатимбекова. – заявл. 02.07.2018; опубл. 21.01.2019.
Зерттеу нәтижелері бойынша 4 монография шығарылды, 2 патент алынды, 49 мақала жарияланды, оның ішінде 10 импакт-факторлы  халықаралық рейтінгісі бар журналдарда.
1) A.P. Aueshov, A.B. Satimbekova, K.T. Arynov, A.K. Dikanbaeva, A.A. Bekaulova. Environmental and Technological Aspects of Acid Treatment of Serpentinite Waste from Chrysotile Asbestos Mining and Processing // International Journal of Engineering Research and Technology. – 2020. – Vol.13. – P. 1215-1219.
2) Sataev M.S., Abdurazova P.A., Koshkarbaeva Sh.T., Tleuova A.B., Auyeshov A.P. Photochemical Method of Applying Gold Films on the Dielectric Surfaces // «Oriental journal of chemistry». – 2017. – Vol. 33, №2. – P. 835-840.
3) O.T. Zhilkibayev, S.A. Shoinbekova, A.P. Aueshov, K.T. Arynov, N.M. Bissenova. Creation and introduction of higly effective ecologically safe regulators of plants growth for increase ofagriculturalgrops // 6th International multidisciplinary cientificgeoconferences& EXPO SGEM 2016. Book 6 – Vol. 1 – P. 493–500.
4) M.S. Sataev, A.P. Aueshov, Sh. Koshkarbaeva, L.M. Sataeva, A.S. Tukibaeva. Combined Electrochemical Method of Syntesis of Lead Tetraacetate from Metallic Lead // Oriental Journal of Chemistry. – 2015. – Vol. 31. – №3. – P. 1345-1350.
5) Auуeshov A.P., Arynov K.T., Eskibaeva Ch.Z., Zhylkybayev О.Т., Beisbekova R.D., Alzhanov К.В. Effect of α- and β-Polymethyle Nenaphthalenesulfonate upon Properties of Cement Grout and Concrete // Modern Applied Science (Published by Canadian Centerof Science and Education). – 2015. Vol. 9, №6. – Р. 173-183.
6) Aueshov A.P., Arynov K.T., Eskibaeva Ch.Z., Zhilkibaev O.T., Sataev M.S. and Beisbekova R.D. Production of Iron Phosphide by Reduction of Polyphosphates with Metallic Iron // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2014. – Vol. 87. – №6. – P. 684-688.
7) A.P. Aueshov, M.S. Sataev and A.S. Tukibaeva. Obtaining of Trialkylphosphates in Anodic Dissolution of Copper Phosphide  // Oriental Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 30. – №4. – P. 1553-1556.
8) M.S. Sataev, A.P. Aueshov, Sh. Koshkarbaeva, L.M. Sataeva, A.S. Tukibaeva. Combined Electrochemical Method of Syntesis of Lead Tetraacetate from Metallic Lead // Oriental Journal of Chemistry. – 2015. – Vol. 31. – №3. – P. 1345-1350.
9) M. Sataev, Sh. Koshkarbayeva, A. Tukibayeva and A. Aueshov. Photochemical Properties of Films of Copper (I) Halogenides, by Obtaining on the Surface of Copper and its Alloys. Asian Journal  of  Chemistry.  Vol.  23,  №5  (2011),  0000-0000.
10) Arynov K.T., Aueshov A. P., Eskibaeva Ch.Z., Ybraeva A.M. and Dzholdasova E.M. Study of Influence of β-PNS Syntesis Conditions on Cement Mortal Plasticizing Properties // World Applied Sciences Journal. – 2014. – 31 (5). – Р.975-978.
 

«Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының меңгерушісі Ауешов А.П. және жоғары біліктілікті маман-инженер Жолдасова Э.М. тау-металлургия өндірісінің қалдықтарының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу үстінде

Жогары біліктілікті маман-инженер  Аюпова С.Р. магистранттармен құрылыс материалдарының химиялық талдауын жүргізуде

 

Жоғары біліктілікті маман-инженерлер Субанбаев А.Д. және Кадырбеков М.Д. ПСУ-125 прессінде бетон кубтерін беріктікке сынуда 

 

 «Сапа» ғылыми-зерттеу және сынақ орталығының сыртқы кәсіпорын мекемелеріне құрылыс материалдары бойынша химиялық және механикалық сынақтар жүргізу  

 

«Сапа» ҒЗ және сынақ орталығы «Түлкібас әк зауыты» ЖШС, «СтандартЦемент» ЖШС, «Югдорстрой» ЖШС және т.б. мекеме басшыларынан сынақтар өткізуге білікті көмек көрсеткені үшін алғыс хаттары алды.

Халықаралық байланыс. М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, химия факультеті, «Медициналық химия және ұсақ органикалық синтез» кафедрасымен «Ауыр металдарға қатысты топырақтың детоксикациясына және мұнайдың ластануының биодеградациясына арналған гуминді препараттарды қолдану» тақырыбы бойынша халықаралық байланыс орнатылды.

Темпус MAPREE жобасы

Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5


Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@auezov.edu.kz

Please publish modules in offcanvas position.