Аккредитация

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті институционалдық және

мамандандырылған(бағдарламалық) аккредиттеуден  бірнеше жылдан бері өтіп келеді.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті институционалдық және мамандандырылған(бағдарламалық) аккредиттеуден  бірнеше жылдан бері өтіп келеді.

Университет 2013 және 2018 жылдары БСҚА-дан (Білім сапасын қамсыздандыру бойынша Тәуелсіз агенттігі– www.iqaa.kz) институционалдық аккредиттеу аудитінен 5 жыл мерзімге табысты өтті.(https://iqaa.kz/kz/akkreditteu-zh-ninde-sheshimder/zhoo/akkreditatsiyadan-tken-zhoo-tizimi?start=2).

2014 жылы БСҚА-дан бакалавриаттың 56 мамандығы, магистратураның 40 және PhD-докторантураның 7 мамандығы  аккредиттелді.

2017 жылы БСҚА-дан бакалавриаттың 18 мамандығы, магистратураның 8 және  PhD-докторантураның 7 мамандығы аккредиттелді.(https://iqaa.kz/kz/akkreditteu-zh-ninde-sheshimder/zhoo/mamandandyryl-an-ba-darlamaly-akkreditteu?start=2 )

2019 жылы БСҚА-дан (Білім сапасын қамсыздандыру бойынша Тәуелсіз агенттігі–www.iqaa.kz) бакалавриаттың 58 мамандығы, магистратураның 45 және  PhD-докторантураның 7 мамандығы  аккредиттелді. (https://iqaa.kz/kz/akkreditteu-zh-ninde-sheshimder/zhoo/mamandandyryl-an-ba-darlamaly-akkreditteu?start=2).

Докторантураның «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасын аккредиттеу Эразмус+ бағдарламасының аясында орындалып жатқан C3QA «Еуропалық күн тәртібіне сәйкес 3-ші деңгейдегі білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесін құру арқылы зерттеудің интернационализациялаудың дамуы» (https://c3-qa.com) жобасы бойынша жүргізілді.

2020 жылы БСҚА-дан (IQAA)докторантураның 5 білім бағдарламасының сыртқы аудиті  және бакалавриат пен магистратураның 3 білім бағдарламасының қайта сыртқы аудиті жүргізілді (https://iqaa.kz/resheniya-po-akkreditatsii/vuzy/spetsializirovannaya-programmnaya-akkreditatsiya?start=2 ).

2022 жылы бакалавриаттың21 білім беру бағдарламасы, магистратурадың 12 білім беру бағдарламасы және докторантураның2 бағдарламасы БСҚА (IQAA) аккредиттеу сертификатына ие болды

11 білім беру бағдарламасы ASIIN герман агенттігінде аккредиттеуденөткен (http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php):

бакалавриат

 • Экология;
 • Биотехнология;
 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Баяубалқитын металлемесжәнесиликатыматериалдардыңхимиялықтехнологиясы;
 • Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы;

 

магистратура

 • Экология;
 • Биотехнология;
 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы.

 

ASIIN-де  аккредиттеу нәтижесі бойынша 4 білім беру бағдарламасының Eurobachelor® сапа белгісі бар:

 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Баяубалқитын металл емесжәнесиликатыматериалдардыңхимиялықтехнологиясы;
 • Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы.

 

2015 жылы Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы (ИИДМБ-2) шеңберінде жүзеге асырылған бейіндік магистратураның «Силикатты материалдар өндірісі», «Поликомпонентті минералды тыңайтқыштарды синтездеу» және «Тамақ инженериясы және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі» білім беру бағдарламалары химия бойынша еуропалық тақырыптық  желі қауымдастығында халықаралық сараптамадан табысты өтті (ECTN). 

 

2017 жылы Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы (ИИДМБ) шеңберінде жүзеге асырылған  бейіндік магистратураның «Бейорганикалық қышқылдар мен тұздардың инновациялық технологиялары», «Заманауи құрылыс материалдары», «Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің қауіпсіз технологиялары» білім беру бағдарламалары, сонымен қатар  бакалаврдың «Минералдық және техногендік шикізатты қайта өңдеу» бағдарламасы  ҚР БҒМ 204 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасын орындау үшін әзірленген ECTN-да халықаралық сараптамадан өтті.Бұл бағдарламаларға ChemicalTechnologyEuromaster®жәнеChemistryEurobachelor®сапа белгілері берілген.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті институционалдық және мамандандырылған(бағдарламалық) аккредиттеуден  бірнеше жылдан бері өтіп келеді.

Университет 2013 және 2018 жылдары БСҚА-дан (Білім сапасын қамсыздандыру бойынша Тәуелсіз агенттігі– www.iqaa.kz) институционалдық аккредиттеу аудитінен 5 жыл мерзімге табысты өтті.(https://iqaa.kz/kz/akkreditteu-zh-ninde-sheshimder/zhoo/akkreditatsiyadan-tken-zhoo-tizimi?start=2).

2014 жылы БСҚА-дан бакалавриаттың 56 мамандығы, магистратураның 40 және PhD-докторантураның 7 мамандығы  аккредиттелді.

2017 жылы БСҚА-дан бакалавриаттың 18 мамандығы, магистратураның 8 және  PhD-докторантураның 7 мамандығы аккредиттелді.(https://iqaa.kz/kz/akkreditteu-zh-ninde-sheshimder/zhoo/mamandandyryl-an-ba-darlamaly-akkreditteu?start=2 )

2019 жылы БСҚА-дан (Білім сапасын қамсыздандыру бойынша Тәуелсіз агенттігі–www.iqaa.kz) бакалавриаттың 58 мамандығы, магистратураның 45 және  PhD-докторантураның 7 мамандығы  аккредиттелді. (https://iqaa.kz/kz/akkreditteu-zh-ninde-sheshimder/zhoo/mamandandyryl-an-ba-darlamaly-akkreditteu?start=2).

Докторантураның «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасын аккредиттеу Эразмус+ бағдарламасының аясында орындалып жатқан C3QA «Еуропалық күн тәртібіне сәйкес 3-ші деңгейдегі білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесін құру арқылы зерттеудің интернационализациялаудың дамуы» (https://c3-qa.com) жобасы бойынша жүргізілді.

2020 жылы БСҚА-дан (IQAA)докторантураның 5 білім бағдарламасының сыртқы аудиті  және бакалавриат пен магистратураның 3 білім бағдарламасының қайта сыртқы аудиті жүргізілді (https://iqaa.kz/resheniya-po-akkreditatsii/vuzy/spetsializirovannaya-programmnaya-akkreditatsiya?start=2 ).

2022 жылы бакалавриаттың21 білім беру бағдарламасы, магистратурадың 12 білім беру бағдарламасы және докторантураның2 бағдарламасы БСҚА (IQAA) аккредиттеу сертификатына ие болды

11 білім беру бағдарламасы ASIIN герман агенттігінде аккредиттеуденөткен (http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php):

бакалавриат

 • Экология;
 • Биотехнология;
 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Баяубалқитын металлемесжәнесиликатыматериалдардыңхимиялықтехнологиясы;
 • Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы;

 

магистратура

 • Экология;
 • Биотехнология;
 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы.

 

ASIIN-де  аккредиттеу нәтижесі бойынша 4 білім беру бағдарламасының Eurobachelor® сапа белгісі бар:

 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;
 • Баяубалқитын металл емесжәнесиликатыматериалдардыңхимиялықтехнологиясы;
 • Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы.

 

2015 жылы Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы (ИИДМБ-2) шеңберінде жүзеге асырылған бейіндік магистратураның «Силикатты материалдар өндірісі», «Поликомпонентті минералды тыңайтқыштарды синтездеу» және «Тамақ инженериясы және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі» білім беру бағдарламалары химия бойынша еуропалық тақырыптық  желі қауымдастығында халықаралық сараптамадан табысты өтті (ECTN).

2017 жылы Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы (ИИДМБ) шеңберінде жүзеге асырылған  бейіндік магистратураның «Бейорганикалық қышқылдар мен тұздардың инновациялық технологиялары», «Заманауи құрылыс материалдары», «Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің қауіпсіз технологиялары» білім беру бағдарламалары, сонымен қатар  бакалаврдың «Минералдық және техногендік шикізатты қайта өңдеу» бағдарламасы  ҚР БҒМ 204 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасын орындау үшін әзірленген ECTN-да халықаралық сараптамадан өтті.Бұл бағдарламаларға ChemicalTechnologyEuromaster®жәнеChemistryEurobachelor®сапа белгілері берілген.

 

 

 


Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz

Please publish modules in offcanvas position.