ӨЗІНДІК ҮЛГІДЕГІ ДИПЛОМ

2011 жылғы 25-қазандағы №487-IV «Білім туралы» ҚР Заңына (редакцияда 13.11.2015 ж. № 398-V ҚР Заңы (01.01.2021ж. бастап күшіне енді)), 2018ж. 31-қазандағы №604 «Білім берудің барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 05.05.2020ж. №182 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) ҚР Бж/еҒМ бұйрығына, 30.10.2018ж №595 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің Типтік (24.12.2020ж. №539 өзгерістер мен толықтырулары бар) ережелеріне, 08.12.2020ж. №512 ҚР Бж/еҒМ бұйрығымен бекітілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының өзіндік үлгідегі құжаттарды беруін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарына және М.Әуезов ат. ОҚУ Академиялық саясатына сәйкес университеттің директорлар Кеңесінің шешімімен (21.01.2021жылғы №1 хаттамасы) білім берудің өзіндік үлгідегі құжаттардың формасы мен оны толтыруға қойылатын талаптар анықталды.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың бланкілері мен қосымшаларында:

1) университет атауы;
2) бітірушілердің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);
3) білім беру бағдарламасының (мамандықтың) кодын және атауы;
4) берілетін дәреже;
5) дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасының күні мен нөмірі (бар болса);
6) оқыту нысаны;
7) Басқарма Төрағасы-Ректор қолы;
8) реттік тіркеу нөмірі;
9) берілген күнін және орны (қала);
10) университет мөрі болады.
Image

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарда барлық білім беру бағдарламалары/мамандықтары үшін жоғары оң жақ бұрышта институционалдық аккредиттеу бойынша «Білім берудің сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттік (IQAA)» аккредиттеу агенттігінің логотипі орналастырылды.

Image

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымшада төменде көрсетілген білім беру бағдарламалары/мамандықтары үшін жоғары оң жақ бұрышта мамандандырылған аккредиттеу бойынша «Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымы және математика бағытындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу агенттігі (ASIIN eV)» аккредиттеу агенттігінің логотипі орналастырылды.

 

Білім беру бағдарламалары/мамандықтар:

Аккредиттеген ұйым

1.                   

6В07190 - Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

2.                   

6В07160  - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

3.                   

6В07170  - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

4.                   

6В07230 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

5.                   

6В05120 - Биотехнология

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

6.                   

6В05210 - Экология

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

7.                   

7М05123 - Биотехнология 

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

8.                   

7М05123 - Экология

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

9.                   

7М07160 -Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

10.               

7М07170- Органикалық заттардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

11.               

7М07230- Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

Image

Келесі көрсетілген білім беру бағдарламалары/мамандықтары үшін «Білім берудің сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттік (IQAA)» аккредиттеу агенттігінің логотипі орналастырылды.

Білім беру бағдарламалары/мамандықтар: Аккредиттеген ұйым
1 6В01210 -Мектепге дейінгі оқыту және тәрбиелеу  IQAA
2 6В01310 -  Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі IQAA
3 5В010300 - Педагогика және психология IQAA
4 6В010400 – Бастапқы әскери дайындық IQAA
5 5В010500-Дефектология IQAA
6 6В01420-Музыкалық білім IQAA
7 6В01430-Бейнелеу өнері және сызу IQAA
8 6В01431-Визуалды өнер,көркем еңбек,графика және жобалау IQAA
9 6В01440 - Дене шынықтыру және спорт  IQAA
10 6В01510 – Математика  IQAA
11 6В01520 – Физика  IQAA
12 6В0121-Математика-физика IQAA
13 6В01522-Физика-Математика IQAA
14 6В01523-Physics IQAA
15 6В01530 – Информатика  IQAA
16 6В01531-Математика-информатика IQAA
17 6В015532-Информатика және робототехника IQAA
18 6В01533-Информатика(ағылшынша) IQAA
19 6В01540 – Химия  IQAA
20 6В01541-Химия-биология IQAA
21 6В01550 – Биология  IQAA
22 6В01610 – Тарих  IQAA
23 6В01560 – География IQAA
24 6В01710 - Қазақ тілі мен әдебиеті  IQAA
25 6В01720 - Орыс тілі мен әдебиеті IQAA
26 6В01730 - Шет тілі: екі шет тілі IQAA
27 6В01450 -  Кәсіптік оқыту  IQAA
28 6В02220 – Тарих  IQAA
29 6В02120 – Режиссура  IQAA
30 6В02130 – Хореография  IQAA
31 6В02140 – Кескіндеме IQAA
32 6В02240 - Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау IQAA
33 6В07310 – Сәулет  IQAA
34  6В07311-Қала құрылысы IQAA
35 6В02170-Сән дизайны IQAA
36 6В02171-Орта дизайн IQAA
37 6В-Математика  IQAA
38 6В06110– Информатика IQAA
39 6В06111- Компьютерлік ғылымдар және программалық инженерия IQAA
40 6В05310 – Физика IQAA
41  6В05320– Химия  IQAA
42 6В05110– Биология  IQAA
43 6В06120-Ақпараттық жүйелер  IQAA
44 6В06111- Математикалық және компьютерлік модельдеу  IQAA
45 6В07211-Мұнай-газ ісі IQAA
46 6В07211-Мұнай-газ ісі IQAA
47  6В07215-Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету IQAA
48 6В07216- Газмұнай құбырларын және газмұнай қоймаларын пайдалану IQAA
49 6В07220-Металлургия IQAA
50 6В07221-Металлургия IQAA
51 6В07120 - Машина жасау IQAA
52 6В07121-Машина жасау технологиясы IQAA
53 6В07122-Құю өндірісі және металлдарды қысыммен өңдеу IQAA
54 6В07123- Дәнекерлеу өндірісін жобалау және ұйымдастыру IQAA
55 6В07130- Көлік, көліктік техника және технологиялар IQAA
56 6В07131-Орта дизайн IQAA
57 6В07140 - Жылу энергетикасы  IQAA
58 6В06210-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар IQAA
59 6В07180 -  Технологиялық машиналар және жабдықтар IQAA
60 6В07181- Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары IQAA
61 6В07182-Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары IQAA
62 6В07241-Өсімдік майы және майлар технологиясы IQAA
63 6В07242 Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы IQAA
64 5В072700 - Азық – түлік өнімдерінің технологиясы IQAA
65 6В07250 -  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы  IQAA
66 6В07252 - Қантты заттар және қантты кондитерлік өнімдер технологиясы IQAA
67 6В07320– Құрылыс IQAA
68 6B07321- Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы IQAA
69 6B07340 -Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру IQAA
70 6В11210- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі  IQAA
71 6В07510 -  Стандарттау  және сертификаттау  (салалар бойынша)  IQAA
72 6В07513-Метрология IQAA
73 6В07260 - Тоқыма материалдарының технологиясы жəне жобалануы  IQAA
74 6В08110-Агрономия IQAA
75 6В08210- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы IQAA
76 6В08610- Су ресурстары және суды пайдалану IQAA
77 6В07330-Сумен қамтамасыз ету, суды бұру және су ресурстарын қорғау IQAA
78 6В08510- Аграрлық техника және технология  IQAA
79 6В085120- Топырақтану және агрохимия  IQAA
80 6В11310 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды   ұйымдастыру  IQAA
81 6В11311-Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру IQAA
82 6В08210-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы IQAA
83 6В11110– Туризм  IQAA
84 6В11410 - Әлеуметтік жұмыс IQAA
85 6В11120- Мәдени-тынығу жұмысы IQAA
86 6В11121- Продюссер және театр қойылымының технологиясы IQAA
87 6В11124-Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу IQAA
88 6В03210- Кітапхана ісі IQAA
89 5В12100-Ветеринарная дело IQAA
90 6В03110-Халықаралық қатынастар IQAA
91 6В04210-Құқықтану IQAA
92 6В04211-Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс IQAA
93 6В04212-Азаматтық құқық және азаматтық процесс IQAA
94 6В04230-Кеден ісі IQAA
95 6B07110- Автоматтандыру және басқару IQAA
96 6В07150-Электроэнергетикасы IQAA
97 6В07151-Электрмен жабдықтау IQAA
98 6В02310-Филология: қазақ тілі IQAA
99 6В02311-Филология: орыс тілі IQAA
100 6В02320-Аударма ісі IQAA
101 6В02230-Археология және этнология IQAA
102 6В02160-Сән өнері IQAA
103 6В04110-Экономика IQAA
104 6В04120-Менеджмент IQAA
105 6В04130-Есеп және аудит IQAA
106 6В04150-Мемлекеттік және жергілікті басқару IQAA
107 6В04160-Маркетинг IQAA
108 6В02330-Шетел филологиясы IQAA
109 6В02331-Шетел филологиясы:өзбек тілі IQAA
110 6В041400-Қаржы IQAA
111 6В07350-Жерге орналастыру IQAA
112 6В07360-Кадастр IQAA

 

1 7М01210-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу IQAA
2 7М01310-Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі IQAA
3  7М01312-Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі IQAA
4 7М01110-Педагогика және психология IQAA
5 7М01430-Бейнелеу өнері және сызу  IQAA
6 7М01510– Математика  IQAA
7 7М01520 – Физика  IQAA
8 7М01532-Физика IQAA
9 7М01530-Информатика IQAA
10 7М01532-Информатика IQAA
11 7М01540 – Химия IQAA
12 7М01541-Химия IQAA
13 7М01450-Кәсіби оқыту IQAA
14 7М02220-Тарих IQAA
15 7М02310 – Филология  IQAA
16 7М02230- Археология және этнология  IQAA
17 7М04210– Құқықтану IQAA
18 7М04212-Құқықтану IQAA
19 7М04213-Қылмыстық-процессуалдық қызмет IQAA
20 7M04214-Қылмыстық процессуалдық құқық және криминалистика IQAA
21 7М04215- Кәсіби азаматтық- құқықтық  қызмет IQAA
22 7М04216-Ғылыми азаматтық- құқықтық қызмет IQAA
23 7М04217-Қылмыстық құқық және криминология IQAA
24 7М04218-Қылмыстық құқық  бейіні IQAA
25 7М02140-Кескіндеме IQAA
26 7М02150– Графика өнері IQAA
27 7М07310– Сәулет  IQAA
28 7М02170 – Дизайн  IQAA
29 7М03120 – Саясаттану  IQAA
30 7М03130 – Психология IQAA
31 7М04110 – Экономика  IQAA
32 7М04112-Экономика IQAA
33 7М04120– Менеджмент IQAA
34 7М04122-Менеджент IQAA
35 7М04122-Мененджент IQAA
36 7М04130– Есеп және аудит  IQAA
37 7М04132-Есеп және аудит IQAA
38 7М04140– Қаржы  IQAA
39 7М04142-Қаржы IQAA
40 7М04160 – Маркетинг IQAA
41 7М05410-Математика IQAA
42 7М06110 – Информатика IQAA
43 7М05310-Физика IQAA
44 7М05320– Химия IQAA
45 7М05110 – Биология IQAA
46 7М05220 – География IQAA
47 7М06120 - Ақпараттық жүйелер IQAA
48 7М06140- Математикалық және компьютерлік модельдеу IQAA
49 7М07210-Мұнай-газ ісі IQAA
50 7M07212 -Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану кезінде басқару IQAA
51 7М07213- Қиын жағдайларда ұңғымаларды бұрғылау IQAA
52 7М07120-Машина жасау IQAA
53 7М07130-Көлік ,көліктік техника және технология IQAA
54 7М07132-Көлік техникасын техникалық пайдалану IQAA
55 7М07180-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) IQAA
56 7М07183-Мұнай газ кешені кәсіпорындарының технологиялық  машиналары мен жабдықтары  IQAA
57 7M07250- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы IQAA
58 7М07320-Құрылыс IQAA
59 7М07322-Құрылыс IQAA
60 7М07340-Құрылыс материалдарының ,бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі IQAA
61 7М07342-Құрылыс материалдарының ,бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі IQAA
62 7М11210 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі  IQAA
63 7М07510 –  Стандарттау  және сертификаттау  (салалар бойынша)  IQAA
64 7М07513-Метрология IQAA
65 7М07260- Тоқыма материалдарының технологиясы жəне жобалануы  IQAA
66 7М11410- Әлеуметтік жұмыс IQAA
67 7М11120- Мәдени-тынығу жұмысы IQAA
68 7М03210– Кітапхана ісі  IQAA
69 7М07110-Автоматтандыру және басқару IQAA
70 7М06130-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету IQAA
71 7М07150-Электроэнергетика IQAA
72 7М07152-Электроэнергетика IQAA
73 7М07153-Электр энергиясының  цифрлық технологиялары IQAA
74 7М07222-Металлургия IQAA
75 7М07223-Металлургия IQAA
76 7М07173-Мұнайхимия IQAA
77 7М07175-Мұнайхимия IQAA
78 7М07190- Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы IQAA
79 7М07192- Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы IQAA
80 7М07240-Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы IQAA
81 7M07253- Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің қауіпсіз технологиялары IQAA
82 7М07255-Жануарлардан алынатын өнімдерінің технологиясы IQAA

 

1 8D01450-Кәсіби оқыту IQAA
2 8D04110-Экономика IQAA
3 8D05120-Агроөнеркәсіп саласындағы биотехникалық аспектілер IQAA
4 8D07160-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы IQAA
5 8D07170-Органикалық заттардың химиялық  технологиясы IQAA
6 8D07171-Мұнайхимия IQAA
7 8D07172-Мұнай және газды өңдеу технологиясы IQAA
8 8D07180 Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) IQAA
9 8D11210-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі IQAA
10 8D01510-Математика IQAA
11 8D07340-Құрылыс материалдарының,бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі IQAA
12 8D01503-Информатика IQAA
13 8D05410-Математика IQAA
14 8D023210-Филология IQAA
15 8D07230-Жеңіл өнеркәсібіндегі инновациялық технология IQAA
16 8D07206-Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы IQAA
17 8D05210-Экология IQAA

Жеке үлгідегі білім туралы құжаттарда қорғау белгілері болады: танжер торы (сызық қалыңдығы модуляциясын пайдаланатын рельефтік кескін), ирис қабығы (бір түстен екіншісіне біркелкі өту), көрінбейтін баспа (логотип), микромәтін (өте кішкентай таңбалар жиынтығы (120 микроннан), адам көзі кәдімгі жұқа ретінде қабылданады сызық ), оптикромды басып шығару (бланканың оң жағындағы ою-өрнек, алтын жасыл).

Жеке үлгідегі білім туралы құжаттар автоматты сәйкестендіру және деректерді жинау технологиясын және (немесе) QR кодын (кемінде 3х3 см өлшемі) пайдаланады.

 

QR-код дипломға қосымша бланкісінің келесі бетте төменгі оң жақ бөлігінде орналасқан және диплом верификациясына арналған "ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары дипломдарының валидтілігін тексеру" сілтемесі бар ҰБДҚ сайтының бетіне шығады, ол жерде:

  • білім алушының аты-жөні;
  • ЖОО атауы;
  • мамандық және (немесе) білім беру бағдарламаларының коды және атауы;
  • оқу мерзімі (түскен жылы және бітіру жылы);
  • оқу нысаны;
  • диплом сериясы және номері (BD № 0000000001, BQ № 0000000001, № MD 0000000001 және т.б.).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттың әрбір түрі үшін серия мен реттік нөмірлеуді белгілейді.

Диплом сериясы берілетін білім туралы құжат түрінің негізінде қалыптасады және білім туралы құжат түрімен салыстырылған әріптік кодпен ұсынылған. Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мынадай сериялары бар:

1) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом – BD;

2) біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом – BQ;

3) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом – MD;

4) бизнесті басқару магистрі дәрежесімен берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом – МВА;

5) магистратура  сертификаты – CMD;

6) педагогикалық қайта даярлаудан өткені туралы куәлік – KPR;

7)Философия докторы  PhD дәрежесі берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом-PHD;

Жеке үлгідегі құжаттардың нөмірлері мен QR кодтарын генерациялау арнайы уәкілетті орган Ұлттық білім беру деректер базасына енгізілген білім алушылар туралы мәліметтер негізінде («ЖОО дипломдарының нөмірлерін қалыптастыру» бөліміндегі https://dv.iac.kz/ веб-ресурсында) жүзеге асырылады. ҰББДБ-да студент болмаған жағдайда жеке үлгідегі құжаттардың нөмірі мен QR кодын генерациялау мүмкін емес.

        Диплом нөмірі білім алушының оқуы туралы ақпаратпен байланысты 11 таңбалы бірегей цифрлық кодпен ұсынылған.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5


Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@auezov.edu.kz

Please publish modules in offcanvas position.