ӨЗІНДІК ҮЛГІДЕГІ ДИПЛОМ

2011 жылғы 25-қазандағы №487-IV «Білім туралы» ҚР Заңына (редакцияда 13.11.2015 ж. № 398-V ҚР Заңы (01.01.2021ж. бастап күшіне енді)), 2018ж. 31-қазандағы №604 «Білім берудің барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 05.05.2020ж. №182 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) ҚР Бж/еҒМ бұйрығына, 30.10.2018ж №595 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің Типтік (24.12.2020ж. №539 өзгерістер мен толықтырулары бар) ережелеріне, 08.12.2020ж. №512 ҚР Бж/еҒМ бұйрығымен бекітілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының өзіндік үлгідегі құжаттарды беруін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарына және М.Әуезов ат. ОҚУ Академиялық саясатына сәйкес университеттің директорлар Кеңесінің шешімімен (21.01.2021жылғы №1 хаттамасы) білім берудің өзіндік үлгідегі құжаттардың формасы мен оны толтыруға қойылатын талаптар анықталды.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың бланкілері мен қосымшаларында:

1) университет атауы;
2) бітірушілердің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);
3) білім беру бағдарламасының (мамандықтың) кодын және атауы;
4) берілетін дәреже;
5) дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасының күні мен нөмірі (бар болса);
6) оқыту нысаны;
7) Басқарма Төрағасы-Ректор қолы;
8) реттік тіркеу нөмірі;
9) берілген күнін және орны (қала);
10) университет мөрі болады.
Image

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарда барлық білім беру бағдарламалары/мамандықтары үшін жоғары оң жақ бұрышта институционалдық аккредиттеу бойынша «Білім берудің сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттік (IQAA)» аккредиттеу агенттігінің логотипі орналастырылды.

Image

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымшада төменде көрсетілген білім беру бағдарламалары/мамандықтары үшін жоғары оң жақ бұрышта мамандандырылған аккредиттеу бойынша «Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымы және математика бағытындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу агенттігі (ASIIN eV)» аккредиттеу агенттігінің логотипі орналастырылды.

 

Білім беру бағдарламалары/мамандықтар:

Аккредиттеген ұйым

1.                   

5В075300 - Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

2.                   

5В072000  - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

3.                   

5В072100  - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

4.                   

5В072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

5.                   

5В070100 - Биотехнология

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

6.                   

5В060800 - Экология

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

7.                   

6М070100 - Биотехнология 

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

8.                   

6М060800 - Экология

АСИИН

(тек күндізгі бөлім)

Image

Келесі көрсетілген білім беру бағдарламалары/мамандықтары үшін «Білім берудің сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттік (IQAA)» аккредиттеу агенттігінің логотипі орналастырылды.

Білім беру бағдарламалары/мамандықтар:

Аккредиттеген ұйым

1.  

5В010100 -Мектепге дейінгі оқыту және тәрбиелеу

IQAA

2.                   

5В010200 -  Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

IQAA

3.                   

5В010300 - Педагогика және психология

IQAA

4.                   

5В010500 – Дефектология

IQAA

5.                   

5В120100 - Ветеринарлық медицина

IQAA

6.                   

5В010400 – Бастапқы әскери дайындық

IQAA

7.                   

5В010600 – Музыкалық білім

IQAA

8.                   

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу

IQAA

9.                   

5В010800 - Дене шынықтыру және спорт

IQAA

10.               

5В010900 – Математика

IQAA

11.               

5В011000 – Физика

IQAA

12.               

5В011100 – Информатика

IQAA

13.               

5В011200 – Химия

IQAA

14.               

5В011300 – Биология

IQAA

15.               

5В011400 – Тарих

IQAA

16.               

5В011600 – География

IQAA

17.               

5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті

IQAA

18.               

5В011800 - Орыс тілі мен әдебиеті

IQAA

19.               

5В011900 - Шет тілі: екі шет тілі

IQAA

20.               

5В012000 -  Кәсіптік оқыту

IQAA

21.               

5В020300 – Тарих

IQAA

22.               

5В040600 – Режиссура

IQAA

23.               

5В040900 – Хореография

IQAA

24.               

5В041300 – Кескіндеме

IQAA

25.               

5В041900 - Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

IQAA

26.               

5В042000 – Сәулет

IQAA

27.               

5В042100 – Дизайн

IQAA

28.               

5В060100-Математика

IQAA

29.               

5В060200 – Информатика

IQAA

30.               

5В060400 – Физика

IQAA

31.               

5В060600 – Химия

IQAA

32.               

5В060700 – Биология

IQAA

33.               

5В070300-Ақпараттық жүйелер

IQAA

34.               

5В070500- Математикалық және компьютерлік модельдеу

IQAA

35.               

5В070800-Мұнай-газ ісі

IQAA

36.               

5В070900 – Металлургия

IQAA

37.               

5B071200 - Машина жасау

IQAA

38.               

5В071300 - Көлік, көліктік техника және технологиялар

IQAA

39.               

5В071700 - Жылу энергетикасы

IQAA

40.               

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

IQAA

41.               

5В072400 -  Технологиялық машиналар және жабдықтар

IQAA

42.               

5В072700 - Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

IQAA

43.               

5В072800 -  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

IQAA

44.               

5В072900 – Құрылыс

IQAA

45.               

5В073000 - Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

IQAA

46.               

5В073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

IQAA

47.               

5В073200 -  Стандарттау  және сертификаттау  (салалар бойынша)

IQAA

48.               

5В073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы жəне жобалануы

IQAA

49.               

5В080100-Агрономия

IQAA

50.               

5В080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

IQAA

51.               

5В080500- Су ресурстары және суды пайдалану

IQAA

52.               

5В080600- Аграрлық техника және технология

IQAA

53.               

5В080800- Топырақтану және агрохимия

IQAA

54.               

5В090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды   ұйымдастыру

IQAA

55.               

5В090200 – Туризм

IQAA

56.               

5В090500 - Әлеуметтік жұмыс

IQAA

57.               

5В090600 - Мәдени-тынығу жұмысы

IQAA

58.               

5В091000 - Кітапхана ісі

IQAA

59.               

6М010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

IQAA

60.               

6М010200 - Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

IQAA

61.               

6М010300 - Педагогика және психология

IQAA

62.               

6М010700- Бейнелеу өнері және сызу

IQAA

63.               

6М012000 -  Кәсіптік оқыту

IQAA

64.               

6М010900 – Математика

IQAA

65.               

6М011000 – Физика

IQAA

66.               

6М011100 – Информатика

IQAA

67.               

6М011200 – Химия

IQAA

68.               

6М020300 – Тарих

IQAA

69.               

6М020500 – Филология

IQAA

70.               

6М020800 - Археология және этнология

IQAA

71.               

6М030100 – Құқықтану

IQAA

72.               

6М041300 – Кескіндеме

IQAA

73.               

6М041400 – Графика

IQAA

74.               

6М042000 – Сәулет

IQAA

75.               

6М042100 – Дизайн

IQAA

76.               

6М050200 – Саясаттану

IQAA

77.               

6М050300 – Психология

IQAA

78.               

6М050600 – Экономика

IQAA

79.               

6М050700 – Менеджмент

IQAA

80.               

6М050800 – Есеп және аудит

IQAA

81.               

6М050900 – Қаржы

IQAA

82.               

6М051100  – Маркетинг

IQAA

83.               

6М060100-Математика

IQAA

84.               

6М060200 – Информатика

IQAA

85.               

6М060400-Физика

IQAA

86.               

6М060600 – Химия

IQAA

87.               

6М060700 – Биология

IQAA

88.               

6М060900 – География

IQAA

89.               

6М070300 - Ақпараттық жүйелер

IQAA

90.               

6М070500- Математикалық және компьютерлік модельдеу

IQAA

91.               

6М070800-Мұнай-газ ісі

IQAA

92.               

6М071200-Машинажасау

IQAA

93.               

6М071300 - Көлік, көліктік техника және технологиялар

IQAA

94.               

6М072400 -  Технологиялық машиналар және жабдықтар

IQAA

95.               

6M072800 -  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) 

IQAA

96.               

6М072900 – Құрылыс

IQAA

97.               

6М073000 - Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

IQAA

98.               

6М073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

IQAA

99.               

6М073200 –  Стандарттау  және сертификаттау  (салалар бойынша)

IQAA

100.           

6М073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы жəне жобалануы

IQAA

101.           

6М090500 - Әлеуметтік жұмыс

IQAA

102.           

6М090600 - Мәдени-тынығу жұмысы

IQAA

103.           

6М091000 – Кітапхана ісі

IQAA

104.           

6D012000 -  Кәсіптік оқыту

IQAA

105.           

6D050600 – Экономика

IQAA

106.           

6D070100 – Биотехнология

IQAA

107.           

6D072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

IQAA

108.           

6D072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

IQAA

109.           

6D072400 -  Технологиялық машиналар және жабдықтар

IQAA

110.           

6D073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

IQAA

111.           

5В020200 Халықаралық қатынастар

IQAA

112.           

5В011500 – Құқық және экономика негіздері

IQAA

113.           

5В030100 - Заңтану

IQAA

114.           

5В030400 - Кеден ісі

IQAA

115.           

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

IQAA

116.           

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

IQAA

117.           

5В071800 – Электр энергетикасы

IQAA

118.           

5В020500- Филология

IQAA

119.           

5В020700 Аударма ісі

IQAA

120.           

5В020800 Археология және этнология

IQAA

121.           

5В041700 - Сәндік өнер

IQAA

122.           

5В050600 - Экономика

IQAA

123.           

5В050700 - Менеджмент

IQAA

124.           

5В050800 - Есеп және аудит

IQAA

125.           

5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

IQAA

126.           

5В051100 - Маркетинг

IQAA

127.           

6М070200 - Автоматтандыру және басқару

IQAA

128.           

6М070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

IQAA

129.           

6М071800 Электр энергетикасы

IQAA

130.           

6М070900- Металлургия

IQAA

131.           

6М073900 - Мұнайхимия

IQAA

132.           

6М075300 – Баяу балқитын бейметалл және силикат материалдардың химиялық технологиясы

IQAA

133.           

6D010900 - Математика

IQAA

134.           

6D073000 - Құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндірісі/

IQAA

135.           

6D011100 (8D01503) - Информатика

IQAA

136.           

6D060100 (8D05410) – Математика

IQAA

137.           

6D020500 (8D02310) – Филология

IQAA

138.           

6D072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы /8D07230 - Жеңіл өнеркәсібіндегі инновациялық технология

IQAA

139.           

6D073300 (8D07206) – Тоқыма материалдарының технологиясы жəне жобалануы

IQAA

140.           

5В021000 (6В02330) – Шетел филологиясы/6B02331- Шетел филологиясы: өзбек тілі

IQAA

141.           

5В050900 (6В041400) –  Қаржы

IQAA

142.           

6М052000 (7М04170/7М04172) – Іскерлік әкімшілендіру

IQAA

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың қорғаныш белгілері болады: тангир торы, гильошир элементі, жасырын сурет және көрінбейтін бояумен офсеттік басып шығару.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарда деректерді жинауды автоматты сәйкестендіру технологиясы және QR-код қолданылады.

QR-код дипломға қосымша бланкісінің төменгі оң жақ бөлігінде орналасқан және диплом верификациясына арналған "ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары дипломдарының валидтілігін тексеру" сілтемесі бар ҰБДҚ сайтының бетіне шығады, ол жерде:

  • білім алушының аты-жөні;
  • ЖОО атауы;
  • мамандық және (немесе) білім беру бағдарламаларының коды және атауы;
  • оқу мерзімі (түскен жылы және бітіру жылы);
  • оқу нысаны;
  • диплом сериясы және номері (BD № 0000000001, BQ № 0000000001, № MD 0000000001 және т.б.).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттың әрбір түрі үшін серия мен реттік нөмірлеуді белгілейді.

Диплом сериясы берілетін білім туралы құжат түрінің негізінде қалыптасады және білім туралы құжат түрімен салыстырылған әріптік кодпен ұсынылған. Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мынадай сериялары бар:

1) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом – BD;

2) біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом – BQ;

3) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом – MD;

Өзіндік үлгідегі құжаттардың нөмірлерін генерациялау арнайы сервисті пайдалана отырып жүзеге асырылады және ұлттық білім беру дерекқорына (ҰБДҚ) енгізілген білім алушылар туралы мәліметтер негізінде жүзеге асырылады. Диплом нөмірі білім алушының оқуы туралы ақпаратпен байланысты 11 таңбалы бірегей цифрлық кодпен ұсынылған.

Үздік дипломды БАКАЛАВР дәрежесі берілетін өзіндік үлгідегі жоғары білім туралы дипломның үлгісі

Image
Image

Үздік емес дипломды БАКАЛАВР дәрежесі берілетін өзіндік үлгідегі жоғары білім туралы дипломның үлгісі

Image
Image

Үздік дипломды БІЛІКТІЛІК берілетін өзіндік үлгідегі жоғары білім туралы дипломның үлгісі

Image
Image

Үздік емес дипломды БІЛІКТІЛІК берілетін өзіндік үлгідегі жоғары білім туралы дипломның үлгісі

Image
Image

МАГИСТР дәрежесі берілетін өзіндік үлгідегі жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломның үлгісі

Image
Image

Бакалавр, мамандық және магистр дәрежесі берілетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломға қосымшаның үлгісі

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz

Please publish modules in offcanvas position.