БОС ОРЫНДАР АУП

 •  
  1. Архив
  28.08.2020
   
  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Әкімшілік департаментінің директоры лауазымына  конкурс жариялайды
  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және еңбек өтілі 5 жылдан кем емес.
  Лауазымдық міндеттері: әкімшілік департаментінің құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелердің (Қызметкерлермен жұмыс жүргізу басқармасы, Құжаттамалық қамтамасыз ету және азаматтардың өтініштері басқармасы, Мұрағат, әскери-жұмылдыру бөлімі) қызметкерлеріне басшылық ету; университеттің мақсаттарына, стратегиясына және бейініне, оның қызметінің сыртқы және ішкі шарттарына сәйкес университет қызметкерлерін қажетті кәсіптерді, мамандықтар мен біліктіліктерді жинақтау, кадрлардың сандық және сапалық құрамы туралы деректер банкін қалыптастыру және жүргізу бойынша жұмысты басқару.; болжамдарды әзірлеуді ұйымдастыру, ЖОО-дағы еңбек нарығын зерделеу негізінде кадрларға ағымдағы қажеттілікті және оны қанағаттандыру көздерін анықтау, Университет ішіндегі қызметкерлерді бос жұмыс орындары туралы хабардар ету, қызметкерлерді жалдау туралы хабарландырулар орналастыру үшін бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану; университеттің кадр саясаты мен стратегиясын әзірлеуге қатысу; кадрларды іріктеу, іріктеу және орналастыру бойынша олардың біліктілігін, жеке және іскерлік қасиеттерін бағалау негізінде жұмысты жүзеге асыру.; іскерлік мансапты жоспарлау, жеке жоспарлар бойынша ұсынуға кандидаттарды дайындау, басшылар мен мамандардың ротациялық қозғалысы, арнайы курстарда оқыту, тиісті лауазымдарда тағылымдама сияқты ұйымдық нысандар негізінде ұсыну үшін резерв құру бойынша жоспарлы жұмысты жүзеге асыру; университеттің профессорлық-оқытушылық құрамын аттестаттауды өткізуді ұйымдастыру аттестаттау нәтижелерін талдауға, аттестаттау комиссияларының шешімдерін іске асыру бойынша іс-шараларды әзірлеуге қатысу, қайта тексеруге жататын ПОҚ шеңберін анықтау;; қызметкерлерді және олардың қызметінің нәтижелерін кешенді бағалау жүйесін әзірлеуге, персоналды қызметтік және кәсіби жылжытуға, сертификаттауды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауға қатысу.
   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   211 кабинет, (№ 3 оқу ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

   

  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Студенттерге қызмет көрсету орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе ғылыми-педагогикалық немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

  Лауазымдық міндеттері: университет басшылығының өкімдері мен талаптарын орындау; университет басшылығы талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз етуді бақылау; Декан сағаты, ректорат және ғылыми кеңес отырыстарында қарау үшін материалдар дайындауды жүзеге асыру; білім алушыларға уақытылы және сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді бақылау (кеңес беру, құжаттарды қабылдау және кейіннен өңдеу үшін тапсыру, анықтамалар мен дайын құжаттарды беру)); модульдік-балдық-рейтингтік жүйе бойынша университет білім алушыларының білімін ағымдық, аралық, қорытынды бақылаудың уақтылы және сапалы өткізілуін бақылауды жүзеге асыру; Оқу процесі бойынша қажетті құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмысты үйлестіру; тиісті факультеттердің/ЖМ декандарының орынбасарларымен, білім беру бағдарламаларының эдвайзерлерімен кеңестер өткізу; білім алушылардың білімін аралық және қорытынды аттестаттаудың емтихандар кестесін жасауды үйлестіруге бақылауды жүзеге асыру.; қосымша оқу түрлеріне деген қажеттілікті қанағаттандыру және білім алушылардың академиялық қарыздарын жою үшін жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жұмысты бақылау; дипломға (транскрипт) және бітіруші курс студенттеріне дипломға, оның ішінде дипломға Еуропалық қосымшаға (Diploma Supplement) қосымшаны дайындау және беру процесін бақылау; оқу бағдарламаларын меңгеру сапасына ішкі бағалауды дайындау мен өткізуге бақылауды жүзеге асыру.; барлық оқу нысандары бойынша (күндізгі, кешкі, қашықтықтан, жоғары оқу орнынан кейінгі) университет білім алушылары контингентінің қозғалысын есепке алуды ұйымдастыру және университет бөлімшелері мен тиісті ұйымдардың сұрау салуы бойынша студенттер контингенті туралы статистикалық деректерді ұсыну жөніндегі жұмысты басқару; оқу кезеңінде студенттердің жеке істерін жүргізу және мұрағаттық сақтауға дейінгі жұмысты бақылау; "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мм регламенті мен стандартына»; барлық оқу нысанындағы университет түлектеріне қатаң есептегі құжаттарды дайындау және беру жұмыстарына бақылауды жүзеге асыру (бакалавр дипломдары және оларға қосымшалар, магистрлер дипломдары және оларға қосымшалар); ақпараттық базаларға студенттердің оқу жетістіктері туралы Жеке деректер мен академиялық жазбаларды енгізу және сақтау бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау (ИСВУЗ, Platon, ЕСУВО, Microsoft Teams және НОБД); студенттердің контингенті бойынша бұйрықтардың шығарылуына бақылауды жүзеге асыру және жұмысты үйлестіру; ҚР БҒМ және ЖАО Бос мемлекеттік білім гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін студенттердің құжаттарын дайындау бойынша жұмысты үйлестіру; жаңа ақпараттық технологиялар және кәсіби құзыреттілік саласындағы біліктілікті үнемі арттыру.

   

  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 80000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   302 кабинет, (бас  ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

   

   
   
  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің директоры лауазымына  конкурс жариялайды
  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 10 жыл.
  Лауазымдық міндеттері: басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; деканаттардың оқу процесінің кестелерін және оқу сабақтарының, жеке сабақтардың кестелерін жасауын, олардың оқу жұмыс жоспарына сәйкестігін бақылау; оқу процесін ұйымдастырушылық, техникалық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша факультеттердің, жоғары мектептердің, кафедралар мен бөлімшелердің жұмысын бақылау, оқу сабақтарының барлық түрлерін және практикаларды өткізуді инспекциялауды жүзеге асыру; университеттің білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша бақылауды жүзеге асыру; институционалдық аккредиттеу бойынша жұмысты бақылауды жүзеге асыру және университеттің білім беру бағдарламаларын аккредиттеу рәсімін сүйемелдеу; білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша нормативтік құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру; университеттің факультеттері мен жоғары мектептерінің оқу процесінің сапасын бақылауды жүзеге асыру; оқу сабақтарының барлық түрлерін және практикаларды өткізуді инспекциялауды жүзеге асыру; АкМЖД орталықтары мен бөлімдерінің жұмысын ұйымдастыру және бақылау; оқу процесіне жаңа білім беру технологияларын, оқытудың белсенді; оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу процесін ұйымдастыруға бақылау жасау және қатысу; мемлекеттік емтихандар мен дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау барысына бақылауды жүзеге асыру; Ғылыми кеңестің, ректораттың жұмысына қатысу және оқу-әдістемелік жұмыс бойынша олардың шешімдерінің іске асырылуын бақылау; университет жұмысы туралы жылдық есептің дайындалуын бақылау; профессорлық-оқытушылық құрамның ( ПОҚ) оңтайлы штаттарын құру үшін оқу жүктемесінің бөлінуін бақылау; университеттің оқу жұмысы бойынша жылдық есебін; кафедралар мен деканаттардың оқу жылындағы есептерін дайындауға бақылауды қамтамасыз ету; оқу, өндірістік, кәсіптік және диплом алды практикаларды өткізу сапасын, практика бойынша есептерді уақтылы ұсынуды ұйымдастыру және бақылау; аттестаттау комиссиясының және басқа да тексеруші және инспекциялаушы комиссиялардың ескертулерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын бақылау; кафедраларда жұмыс оқу жоспарларының, үлгілік оқу жоспарлары мен мемстандарттардың болуына бақылауды жүзеге асыру; ПОҚ біліктілігін арттыру курстарының жұмысын бақылау.
   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   216 кабинет, (бас  ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

   

   

  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті жоғары оқу орнына дейінгі дайындық орталығының жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды
  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.
  Лауазымдық міндеттері: орталықтың дайындық, оқу және тәрбие жұмысына тікелей басшылық жасау; білім беру-кәсіптік бағдарламаларын, оқу жоспарларын, оқу курстарының бағдарламаларын практикада құру және іске асыру жөніндегі жұмысты басқару; оқу-тәрбие процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді құру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; кәсіптік бағдарлау жұмысын ұйымдастыру және жүргізу, тыңдаушыларды орталыққа қабылдау; тыңдаушылардың кәсіптік даярлығына басшылық жасауды жүзеге асыру; тыңдаушылардың оқу сабақтарының кестесін жасау кезінде оның орындалуына басшылық; оқу процесі мен педагогикалық практиканың ұйымдастырылуын бақылау және реттеу; университеттің қабылдау комиссиясының құрамына кіру; тыңдаушыларды қабылдауға, оқудан шығаруға және қайта қабылдауға ұсыну; тыңдаушыларды стипендиямен қамтамасыз ету туралы Ережеге сәйкес орталық тыңдаушыларына стипендия тағайындау; орталықтың кадр саясатын анықтау; оқытушылар мен әкімшілік-басқару персоналының кадрларын іріктеуді жүзеге асыру; ректорға в.у. к. инспектор, әдіскер, аға куратор тағайындауға кандидаттарды ұсыну және олардың арасында; орталық деңгейінде жиналыстар мен кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге; Орталық кеңесінің жұмысына басшылық жасауға; орталықтың жұмыс жоспарларының жобаларын әзірлеуге, Орталық кеңесінің отырыстарын дайындауға басшылық жасауға; пәндер бойынша оқулықтар сатып алу кезінде жалпы басшылықты жүзеге асыруға; орталықтың оқу-тәрбие қызметінің негізгі мәселелері бойынша университеттің Ғылыми кеңесі алдында орындалған жұмыс туралы жыл сайын есеп жасауға; орталықтың материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту жөнінде жұмыс жүргізуге; орталықтың; өз құзыреті шегінде Орталықтың барлық тыңдаушылары мен қызметкерлері үшін міндетті өкімдер мен нұсқаулар шығаруға; тыңдаушылар мен ПОҚ арасында құқық бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлық әрекеттердің алдын алу бойынша жұмыс жүргізуге; орталықтың міндетті құжаттамасының жүргізілуін бақылауды жүзеге асыруға; орталықтың статистикалық есебі бойынша жұмысты жүзеге асыруға.
   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   303 кабинет, (№13 оқу ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

   

  Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Студенттерге қызмет көрсету орталығы  статистика бөлімінің жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды

  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе ғылыми-педагогикалық немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.
  Лауазымдық міндеттері: СҚКО директорының өкімдері мен талаптарын орындау; университет басшылығы талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; СҚКО жұмыс жоспары бойынша іс-шараларды дайындауға және ұйымдастыруға қатысу; тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді жетік меңгеру; жедел-статистикалық есепті ұйымдастыру және есептілікті жасау бойынша әдістемелік, нормативтік және басқа да басшылық материалдарды білу; есептілікті өңдеу тәртібі мен мерзімдерін білу; барлық білім беру деңгейлеріндегі (бакалавриат, магистратура және докторантура) университет білім алушылары контингентінің қозғалысын); студенттер контингентінің қозғалысы бойынша алынған есептік деректердің дұрыстығын жүйелі түрде бақылау және тексеру; студенттер контингенті бойынша деректер жиынтығын, есептерді жасауды, университет басшылығы мен бөлімшелерінің сұрауы бойынша статистикалық деректерді ұсынуды жүйелі түрде бақылау; сандық деректердің жүйелендірілуін және өңделуін бақылау; жаңа ақпараттық технологиялар мен Кәсіби құзыреттілік саласындағы біліктілікті үнемі арттыру.
   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   304 кабинет, (бас  ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

   

  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Жабдықтарды өндіру және жөндеу бөлімінің жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.
  Лауазымдық міндеттері: ЖӨжЖ бөлімінің өндірістік-шаруашылық қызметіне басшылық жасауды жүзеге асыру; ғылыми аспаптар мен жабдықтарды инженерлік-техникалық қолдау және пайдалану жөніндегі жұмыстардың жүргізілуін және іс-шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету; ғылыми аспаптар мен жабдықтарды тексеру және тексеру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу жоспарлары мен кестелерін әзірлеу; бөлім қызметкерлерін даярлау және біліктілігін қолдау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; ЖОО бөлімшелерінің өтінімдері бойынша ЖӨжЖ мүмкіндіктері; жұмыстарды орындауға өтінімдерді қабылдауды және тіркеуді ұйымдастыру; техникалық құжаттаманың түсімдерін есепке алуды жүргізу және орындалған жұмыстар туралы есеп жасау; қабылданған техникалық құжаттаманың сақталуын қамтамасыз ету; ЖӨжЖ бөлімінің жабдықтар мен материалдарға қажеттілігін анықтау; оларды белгіленген тәртіппен сатып алуды қамтамасыз ету, олардың сақталуын, жай-күйін, дұрыс сақталуы мен пайдаланылуын бақылау; жабдықтарды алдын ала қарауды және уақтылы жөндеуді, аппаратураны тексеруді ұйымдастыру; жабдықтың істен шығу немесе; жаңа жабдықтарды орнату, іске қосу және игеру бойынша басшылықты жүзеге асыруға; ЖӨжЖ бойынша жұмыстың озық тәсілдері мен әдістерін енгізу, оның сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдауға; ЖӨжЖ жұмыстарын орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау қағидалары мен нормаларының сақталуын бақылауға; ғылыми аспаптар мен зертханалық жабдықтарды жыл сайын түгендеуді жүргізуге және ресімдеуге; қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, еңбекті; мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін жеке мүдделілікке жол бермеу; өз өкілеттіктері шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын қабылдау және жағдайлар жасау.
   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   101 кабинет, (№2 оқу ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

   

  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Кітапхананы дамыту бөлімінің меңгерушісі лауазымына  конкурс жариялайды

  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (кітапханалық) білім және кітапханалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл; жоғары (кітапханалық емес) білім және кітапханалық жұмыс өтілі кемінде 7 жыл.

  Лауазымдық міндеттері: АББО бөлімінің қызметіне басшылық ету; бөлім қызметінің әдістемелік, сараптамалық және ізденіс жұмыстарының бағытын жүргізу; әдістемелік нұсқаулықтар, библиографиялық көрсеткіштер мен ұсыныс тізімдерін құрастыру, өңдеу;  бөлімнің болашақ және ағымдағы (жедел) жұмыс жоспарларын әзірлеу;  бөлім қызметі туралы есеп жүргізу және есеп беру; отандық және шетелдік кітапханалардың озық тәжірибесін зерделеп, талдау және оларды пайдалану бойынша ұсыныстар дайындау;  кітапханалық-библиографиялық қызметті басқа кітапханалармен және ғылыми-техникалық ақпарат органдарымен үйлестіру; жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге жәрдемдесу;  АББО жұмысын реттейтін түрлі құжаттардың жобаларын әзірлеу; кітапханалық-библиографиялық жұмыстың әртүрлі аспектілері бойынша жиналыстарда, конференцияларда, семинарларда сөз сөйлеу; өндірістік және еңбек тәртіптерінің сақталуын бақылау; қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;  қызметкердің жауапкершілігін анықтау; қызметкерлердің шығармашылық бастамаларын дамытуға жәрдемдесу; бөлімде моралдық-психологиялық ахуал қалыптастыру.

   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 64000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   217 кабинет, (бас  ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

   

   

  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Зияткерлік меншікті қорғау бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды
  Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе қызмет бейіні бойынша кемінде 5 жыл стажы болуы тиіс.
  Лауазымдық міндеттері: университетте орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын зерделеу және әзірленетін машиналардың, конструкциялардың, материалдар мен технологиялық процестердің жоғары техникалық деңгейін, патентке қабілеттілігін және патенттік тазалығын қамтамасыз етуге ықпал ететін шараларды жүзеге асыруға қатысу; зияткерлік меншік объектілерін анықтау және оларды республикада және қажет болған жағдайда шетелде құқықтық қорғауды қамтамасыз ету; әзірлеушілерге өздері әзірлеген Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғауды қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеуде әдістемелік көмек көрсету: өнертабысқа патент беруге өтінім жасау, өтініштер дайындау және т. б.; өнертабысқа патент беруге өтінім материалдарын Ұлттық зияткерлік меншік институтына жіберу, олардың өтуін бақылау және олар бойынша іс қағаздарын жүргізу; патент құқығын басқа жеке немесе заңды тұлғаға беру туралы ұсыныстарды және оны Ұлттық зияткерлік меншік институтында тіркеу үшін тиісті шартты дайындауды жүзеге асыруға; өнертабысты пайдалануға ашық лицензия беру туралы ұсыныстар дайындауды жүзеге асыруға; лицензиялық келісімдер жасасу туралы келіссөздерге қатысуға; патенттік баждардың уақтылы төленуін бақылауды жүзеге асыруға; өзінің біліктілігін ұдайы арттыруға; патенттер мен алдын ала патенттерді патенттердің күшін жоюды тоқтату туралы ұсыныстар дайындауды жүзеге; өнертабыстық және авторлық құқықты қорғау бойынша статистикалық есептерді есепке алу және ұсыну; өнертабыстар деп танылуы мүмкін техникалық шешімдер туралы мәліметтердің мерзімінен бұрын жариялануын болдырмау мақсатында ашық жариялау үшін дайындалған материалдарды сараптауға қатысу; зияткерлік меншікті қорғау бөлімі қызметкерлерінің жұмысына жетекшілік ету және оны бақылау.
   
  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 тенге
  Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:   204 кабинет, (№16 оқу ғимарат)
  Конкурсты өткізу күні мен орны:   11.09.2020ж.  бас ғимарат, Конференцзал

  Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

  Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  .

   

 


Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz

Please publish modules in offcanvas position.