БОС ОРЫНДАР АУП

Архив

 27.01.2022

 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті Білім беру бағдарламаларының менеджменті орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; АМжД сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; университет басшылығы талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; оқу процесін ұйымдастыру бөлімінің жұмысын үйлестіру; лицензиялау бөлімінің жұмысын үйлестіру; оқу жүктемесін есептеуді жоспарлау бөлімінің жұмысын үйлестіру және штаттарды қалыптастыру; университетте оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі жұмысты үйлестіру; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының РЕЕСТР-ін әзірлеу және енгізу жөніндегі жұмысты үйлестіру; университеттің оқу жұмысының жағдайын талдау және оның нәтижелілігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; Оқу процесін ұйымдастыру бойынша оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеуді, рецензиялауды және бекітуге дайындауды ұйымдастыру; білім беру бағдарламаларының менеджменті бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, вебинарлар ұйымдастыру және өткізу; АМжД жұмыс жоспары бойынша іс-шараларды дайындауға және ұйымдастыруға қатысу; университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауына материалдар дайындауды жүзеге асыру; университет Жарғысын және ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 204, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті Оқу-әдістемелік орталығының басшысы лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: АМжД сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; оның қызмет саласына қатысты басшылық және нормативтік құжаттарды білу; кафедраларда, факультеттерде және жоғары мектептерде әдістемелік жұмыс бойынша ағымдағы және перспективалық жоспарлауды ұйымдастыру; ОӘО, әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі және мультимедиялық контентті әзірлеу бөлімінің жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау, басқару және үйлестіру; білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері бойынша факультеттердің/жоғары мектептердің жұмысын үйлестіру және бақылау; факультеттердің/жоғары мектептер комитеттерінің әдістемелік комиссияларының жұмысын үйлестіру және бақылау; Оқу-әдістемелік әдебиеттерді (ОӘӘ) басып шығару жоспарларының орындалуын бақылау; Оқу-әдістемелік процеске байланысты СМЖ рәсімдері мен әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу; университеттің 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарының орындалуын бақылау; университеттің білім беру бағдарламасы бойынша МОӘК мен ПОӘК-нің болуы мен сапасын бақылау; университеттің ПОҚ үшін әдістемелік жұмыс бойынша семинарлар, вебинарлар және бейне-конференциялар ұйымдастыру және өткізу; университеттің жетекші профессорлары мен доценттерінің ашық дәрістерінің өткізілуін бақылау; оқытушылардың "Оқу-әдістемелік жұмыс және "Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс" бөлімі бойынша жеке жоспарларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру; озық педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату бойынша іс-шаралар өткізу (конкурстар, жаңашыл педагогтардың Форумы және т.б.); мультимедиялық контентті, бейне-дәрістерді, виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу процестерін және оларды білім беру процесіне енгізуді бақылау; бейне және аудио дәрістерді, мультимедиялық әзірлемелерді және виртуалды жұмыстарды сүйемелдеумен оффлайн, онлайн сабақтардың өткізілуі мен сапасын бақылау; ҚР БҒМ, ЖОО қауымдастығының және университет басшылығының сұраныстары бойынша ақпарат, оқу-әдістемелік процесті ұйымдастыру мәселелері бойынша есептер мен ақпарат беру; жоғары оқу орны компоненті пәндерінің және таңдау компоненттері пәндерінің оқу бағдарламаларын оқытушылардың уақтылы әзірлеуін бақылау; әдістемелік жұмысқа қатысты ғылыми кеңестің, ОӘК шешімдерінің орындалуын бақылау; оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттермен, университеттің білім беру бағдарламаларының білім беру, мультимедиялық және сандық контенттерімен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу; оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдардың сапасына сараптама жүргізу; АМжД директорының, оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың өкімдері мен талаптарын орындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 201, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ               Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті Қосымша білім беру орталығының басшысы лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттері мен талаптарын орындау; АМжД сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; қосымша білім беру орталығының жұмысын үйлестіру; профессор-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру процесінің жағдайын талдау; кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарын ұйымдастыру және өткізу; біліктілікті арттыру және қайта даярлау процесін ұйымдастыру және жетілдіру бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, вебинарлар ұйымдастыру және өткізу; аттестаттау комиссиясының және басқа да тексеруші және инспекциялаушы комиссиялардың ескертулерін жою бойынша іс-шаралар жоспарларының орындалуын бақылау; АМжД жоспары бойынша іс-шараларды дайындауға және ұйымдастыруға қатысу; университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауы үшін біліктілікті арттыру курстарының материалдарын дайындауды жүзеге асыру; университет Жарғысын және ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 213, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Call-орталығының басшысы лауазымына конкурс жариялайды              

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; Сall-орталығытың жұмысын ұйымдастыру және бақылау; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; Сall-орталық қызметкерлерінің жұмысын үйлестіру; кіріс және шығыс қоңырауларға қызмет көрсету бойынша күнделікті қызметті басқару; кәсіптік бағдар беру жұмысымен байланысты қаланың және облыстың білім беру ұйымдарымен, кәсіпорындарымен және басқармаларымен байланыс жасау; келіссөздерге қатысу және талапкерлер мен олардың ата-аналарын алдағы оқу үшін болжамды білім беру бағдарламасы бойынша мамандарға жіберу; университет сайтының толықтырылуын бақылау, кәсіби бағдар беру қызметімен байланысты университет сайтының контентін редакциялау, өзектендіру; кафедраның жетекші оқытушылары өткізетін кәсіби бағдарлау бойынша дәрістерді ұйымдастыру; университеттің білім беру бағдарламалары мен дайындық бағыттарын ескере отырып, тақырыптар бойынша мастер-класстар, іскерлік ойындар ұйымдастыру және өткізу.   

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 122, (корпус №3)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Әскери-жұмылдыру бөлімінің басшысы лауазымына конкурс жариялайды              

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; әскери міндеттілерге әскери есеп бойынша міндеттерін түсіндіреді және барлық факультеттер, бөлімшелер бойынша олардың әскери есеп ережесінің нормаларын сақтауын бақылауды жүзеге асырады; қызметкерлердің және жұмысқа жаңадан қабылданған азаматтардың әскери есебін жүргізу мәселелері бойынша бөлімнің жұмысын ұйымдастырады және запаста тұрудың шекті жасына жеткен азаматтарды әскери есептен шығарады; ҚР БжҒМ-не және Шымкент қаласының жергілікті әскери басқару органдарына (бұдан әрі-ЖӘБО) «Университетте жұмыс істейтін және броньға қойылған әскери міндеттілердің саны туралы мәліметтер» есебін ұсынады; ЖӘБО талабы бойынша басшылар арқылы қызметкерлердің келуін қамтамасыз етуді жүзеге асырады; Шымкент қаласының ЖӘБО-мен университетте жұмыс істейтін әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушылардың Т-2 Жеке карточкаларына жыл сайын салыстырып тексеруді ұйымдастырады; қорғаныс істері жөніндегі басқармалармен және бөлімдермен хат алысуды жүргізеді; жұмылдыру кезеңінде және соғыс уақытында запасқа келетін азаматтарды ұйымның броньдауын уақтылы ресімдейді; жұмылдыру кезеңінде және соғыс уақытында М.Әуезов атындағы ОҚУ хабардар ету штабын және жеке құрамын хабардар ету жүйесін ұйымдастырады; хабардар ету штабы бойынша жауапты адамдар туралы бұйрықтарды жыл сайын жаңартады; Шымкент қаласының ЖӘБО және Қазақстан Республикасының басқа да ҚІЖБ-на ұсыну үшін студенттер мен магистранттарға анықтамаларға (3-қосымша) және бұйрықтардың үзінді көшірмелеріне қол қояды.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 212, (корпус №3)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Цифрландыру департаментінің директоры лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттері мен талаптарын орындау; университеттің және Цифрландыру департаментінің (ЦД) сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру; ОҚУ басшылығының талаптарын жедел орындауды қамтамасыз ету; цифрландыру департаментіне жалпы басшылықты жүзеге асыру; Компьютерлік технологиялар, телекоммуникация және цифрландыру орталығының (КТТжЦО) жұмысын үйлестіру; тестілеу орталығының (ТО) жұмысын үйлестіру; IT орталықтың жұмысын үйлестіру; ЦД жылдық жоспарларын жасауды ұйымдастыру; заманауи әдістерді қолдану арқылы техникалық және жүйелік құралдарға қызмет көрсетудің жаңа әдістерін енгізуді ұйымдастыру; университетті цифрландыруға құзыретті қатысу; корпоративтік желілердің компьютерлік, аппараттық құралдарына және коммуникациялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеуді қамтамасыз ету; университеттің цифрландыру және ақпараттық қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша сыртқы ұйымдармен тәжірибе алмасу мәселелері бойынша байланыстар орнату және қолдау; ОТҚ жүзеге асырудың әдістері мен құралдарын әзірлеу мен енгізуді қамтамасыз ету мақсатында университеттің барлық құрылымдарының қызметін үйлестіру; оқытудың жаңа технологияларын қолдау, енгізу және дамыту; плагиатқа қарсы және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалануды енгізу және техникалық қолдау; авариялық жағдайда персоналдың іс-қимылын үйлестіруді жүзеге асыру; цифрландыру, жаңа ақпараттық технологиялар және кәсіби құзыреттілік саласында біліктілікті тұрақты арттыру; университет Жарғысын және ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 329, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Цифрландыру департаменті директорының орынбасары лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері:  сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру және сапа менеджменті жүйесінің талаптарын орындау; университет Жарғысын және ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтау; университет басшылығының өкімдері мен талаптарын орындау; компьютерлік технологиялар, телекоммуникация және цифрландыру орталығының (КТТжЦО) жұмысын үйлестіру; тестілеу бөлімінің жұмысын үйлестіру; IT орталықтың жұмысын үйлестіру; ЦД жылдық жоспарлары мен міндеттерін құруды ұйымдастыру; техникалық және жүйелік құралдарға қызмет көрсетудің жаңа, неғұрлым қазіргі заманғы әдістерін ақпаратты өңдеудің және ИСВУЗ-да қазіргі заманғы әдістерін пайдалану арқылы енгізуді ұйымдастыру; университетті компьютерлендіруге және цифрландыруға қатысу; міндеттерді бөлуді ұйымдастыру, техникалық тапсырмаға сәйкес университет бөлімшелері үшін жұмыстардың орындалуын және бағдарламалық өнімдердің әзірленуін бақылау; ИСВУЗ-ды сүйемелдеу және дамыту, ақпараттандыру және цифрландыру саласында енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау; жұмыстардың дайындалуын бақылау, тапсырмалар дайындау және ИСВУЗ серверінің әкімшісіне ИСВУЗ-ға, ААЖ Platonus және т. б. қолжетімділік құқығы мен паролін беру; еңбек тәртібін бұзуға жол бермеу, оған сеніп тапсырылған материалдық құндылықтарға ұқыпты қарау; информатика, математика негіздерін және жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерін (MySQL, FoxPro, Vizual Fox, Perl, HTML және т. б.) білу; компьютерлік, корпоративтік желілер мен коммуникациялық жабдықтың аппараттық құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету; оқытудың жаңа технологияларын қолдау, енгізу және дамыту; плагиатқа қарсы және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалануды енгізу және техникалық қолдау; жаңа ақпараттық технологиялар мен кәсіби құзыреттілік саласында біліктілікті үнемі арттыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 130000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 317, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты директорының Оқу  үрдісін ұйымдастыру және жоспарлау жөніндегі орынбасары лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білімі, магистр академиялық дәрежесі, ғылыми еңбектерінің болуы және жоғары білім саласындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл

Лауазымдық міндеттері: сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру; ЖООКБИ сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру; жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес магистранттарды, докторанттарды даярлаудың оқу процесін ұйымдастыру; докторанттардың, магистранттардың жеке оқу жоспарларын әзірлеуді және олардың орындалуын есепке алуды ұйымдастыру, магистранттардың, докторанттардың оқу процесін ұйымдастыру, ЖООКБИ жұмысы туралы есептер жасау, ғылыми кадрларды даярлауға қатысты қажетті мәліметтерді Университеттің Ғылыми Кеңесіне ұсыну; өткізілген емтихан сессияларының нәтижелері бойынша курстан курсқа ауыстыру, қайта қабылдау, оқудан шығару және қайта оқуды ауыстыру туралы, сондай-ақ докторантурадан, магистратурадан оқуды немесе оқудан шығаруды жалғастыру туралы бұйрықтардың жобаларын дайындау; магистранттар мен PhD докторанттарын даярлау сапасын талдау; жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының қызметін жақсарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, ЖООКБИ директоры үшін қорытынды және ағымдағы бақылау есептерін дайындау; ЖООКБИ бойынша контингенттің есептілігін, сондай-ақ ҚР БжҒМ есептілігінің барлық нысандарын жүргізу, ЖООКБИ әкімшісімен бірлесіп "Платон" базасы бойынша толық контороль жүргізу; жеке пароль бойынша ҚР БжҒМ-де есептердің барлық түрлерін ұсыну; рейтингтік апта нәтижелері бойынша емтихан сессиясына дайындық бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу; сессия басталғанға дейін ЖООКБИ әкімшісімен бірге білім алушылардың сессияға жіберілуін жариялау; магистрлік жобалар мен диссертацияларды қорғау кестесін ұйымдастыру; ЖООКБИ адинистраторымен бірлесіп сессия нәтижелері бойынша есептер дайындау; докторанттар мен магистранттарға олардың құқықтары мен міндеттері, диссертациялық жұмыстарды ресімдеудің қолданыстағы ережелері мен тәртібі мәселелері бойынша консультация беру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 130000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 206, (корпус №3)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Халықаралық байланыстар орталығының директоры лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; университеттің және бөлімнің сапа саласындағы мақсаттарын іске асыру; Білім және ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша іс-шараларды жоспарлау және іске асыру; халықаралық байланыстар саласында есеп, талдау және ақпараттық қамтамасыз ету, шетелдік әріптестермен университеттің шарттары мен келісімдерінің орындалуына мониторинг жүргізу, бөлім жұмысын ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз ету; тиісті даярлық бейіні бойынша шетелдік ғалымдар мен консультанттарды, сондай-ақ оқу пәндерінің оқытушыларын және шетелден мамандарды шарттық негізде оқу процесіне қатысуға тарту; шетелдік әріптестермен ынтымақтастық туралы келісімдер мен шарттар әзірлеу және дайындау, оларға қол қою және іске асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; жасалған ынтымақтастық туралы келісімдерді, шарттар мен меморандумдарды іске асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүргізу; білім алушылар мен профессор-оқытушылық құрамды шетелге оқуға, тағылымдамаға, академиялық алмасуға жіберу үшін мамандар мен оқушылардың ғылыми-педагогикалық қызметкерлері мен оқушыларын іріктеуді және ресімдеуді бақылау; техникалық тапсырмалардың, шетелдік іс-сапарлардың орындалуын, тағылымдамалардың, шетелдік іс-сапарлардың нәтижелері туралы толық есептердің уақтылы ұсынылуын, шетелдік іс-сапарлардың, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін оқу процесіне енгізуді бақылау; өкілдік іс-шараларды өткізу, сапарларды дайындау және ресми делегацияларды қабылдау; ЮКУ-тің шақыруымен ҚР-на келген шетел азаматтарына визалық қолдау көрсету мәселелері бойынша жұмыстарды үйлестіреді және бақылайды. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің шақыруымен Қазақстанға келетін шетелдік азаматтардың көші-қон есебін уақытылы орындау бойынша жұмыстарды үйлестіру және бақылау. Шетелге шығатын университет оқытушыларына, қызметкерлері мен студенттеріне кеңестік, ұйымдастырушылық және құжаттамалық қолдау көрсету жұмыстарын үйлестіру. Білуі  керек: "Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" 2007 жылғы 27 желтоқсандағы №661 бұйрықты (ҚР Білім және ғылым министрінің 07.04.2020ж. бұйрығымен енгізілген өзгертулерімен); ҚР "Халықтың көші-қоны туралы" Заңын 22.07.2011ж., №477-IV; "Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы" Заңын, 19.06.1995 ж. № 2337 (13.05.2020 ж. №327-VI өзгерістер мен толықтыруларымен).

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 130000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 219, (корпус №3)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Виртуалды қабылдау комиссия бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; КБО сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру; университеттің Виртуалды қабылдау комиссиясының процестерін ұйымдастыру, жоспарлау, басқару және бақылау; бөлімге жалпы басшылықты жүзеге асыру; бөлім қызметіне талдау жүргізу; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; университетке түсу мәселелері бойынша талапкерлер мен олардың ата-аналарын қабылдауды жүзеге асыру; Виртуалды қабылдау комиссиясының техникалық хатшыларын оқытуды ұйымдастыру, сондай-ақ олардың жұмысына басшылықты жүзеге асыру; университетке түсетін тұлғалардың құжаттарын ресімдеудің дұрыстығын бақылау; Виртуалды қабылдау комиссиясы қызметкерлерінің қызметіне басшылықты жүзеге асыру және үйлестіру, олардың өз міндеттерін адал орындауын, ішкі тәртіп ережелерін, еңбек тәртібін сақтауды,еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды сақтауды, бекітілген кестеге сәйкес жұмыстың ауысымдылығын сақтауды бақылау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 122, (корпус №3)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Медиа қызметі орталығының басшысы лауазымына конкурс жариялайды 

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын білу және іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; қоғаммен жұртшылықпен байланыс саласындағы ұйымның сыртқы және ішкі саясатының тұжырымдамасын әзірлеуді ұйымдастыру; әлеуметтік желілерде жариялау үшін мәтіндік ақпаратты жинау және өңдеу; белгіленген тәртіппен қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды бөлім және бөлімше басшыларынан сұратады; қоғаммен байланыс саласында ұйымның саясатын жүзеге асыруға бағытталған перспективалық және ағымдағы бағдарламаларды құру және іске асыру бойынша жұмысқа басшылық жасау; ұйымның қызметіне қатысты экономикалық, қоғамдық-саяси және әлеуметтік ақпаратты жинау және талдау бойынша қызметті үйлестіру; әлеуметтік желілердегі PR жұмысының проблемалық аймақтарын айқындау; университеттің веб-сайтын ақпаратпен толтыруға, оның ішінде Баспасөз және пост-релиздерді дайындауға жауапты болады; медиа жоспарды жасайды және оның орындалуын бақылайды; құжаттардың графикалық бөлігін жасау және бөлім мен университеттің тікелей басшылығына тапсыру; үлестірме материалдардың дизайнын дайындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 272, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ   «Рухани жаңғыру және Қазақстан халқы Ассамблеясы» орталығының басшысы лауазымына конкурс жариялайды 

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын, ОҚУ еңбек заңнамасы мен ішкі актілерінің тиісті нормаларын білу (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, этика Кодексі, Академиялық адалдық ережелері; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; ОҚУ Ғылыми Кеңесінің жұмысына және РЖиҚХАО қызметіне байланысты мәселелер бойынша кеңестерге тікелей қатысу; «Рухани жаңғыру» шағын жобаларын және университет спикерлерінің пулын ғылыми сүйемелдеу үшін университет сарапшыларының кеңесін қалыптастыру; Университеттің  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын мен «Қазақтану» жобасын жүзеге асыру бойынша университет студенттері, магистранттары, қызметкерлері мен оқытушыларының қоғамдық санасын жаңғырту үдерісін ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау; ПОҚ, студент жастар, халық арасында жыл сайынғы Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы мен басқа да жалпы саяси құжаттардың рухани жаңғырту және қоғамдық келісім бөлімдерін түсіндіру; қоғамдық сананы жаңғырту процесін және "Рухани жаңғыру" бағдарламасы мен "Қазақтану" жобасының орындалуын ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша жоғары мектептердің, факультеттердің жұмысын үйлестіру; факультеттерде, жоғары мектептерде "Рухани жаңғыру" бағдарламасының және "Қазақтану" жобасының орындалуы бойынша инспекциялық жұмысты жүзеге асыру; бекітілген жоспарларға сәйкес РЖиҚХАО қызметкерлерінің зерттеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету; студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және профессор-оқытушылық құрамның "Рухани жаңғыру" бағдарламасы мен "Қазақтану" жобасын қабылдауына мониторинг әзірлеуді ұйымдастыру және жүргізу; факультеттер мен жоғары мектептердің "Рухани жаңғыру" бағдарламасы мен "Қазақтану" жобасын іске асыру бойынша жылдық есеп дайындауды бақылау; оқу жылы ішінде университеттің қоғамдық санасы мен қоғамдық санасын жаңғырту процесі туралы есеп дайындауды қамтамасыз ету; студенттер, магистранттар, докторанттар, университет қызметкерлері мен оқытушылары арасында қоғамдық сананы және қоғамдық келісімді жаңғырту бойынша жұмысты ұйымдастыру және бақылау; университетте қоғамдық сананы және қоғамдық келісімді жаңғырту және "Рухани жаңғыру" бағдарламасын орындау процесін ұйымдастыру; қоғамдық сананы жаңғырту процесі және "Рухани жаңғыру" бағдарламасын орындау мәселелері бойынша ҚР БҒМ талаптарын орындау (Нұсқаулық және ақпараттық хаттар); Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы жолдауын және сөйлеген сөздерін түсіндіру; Мемлекет басшысы мен Қазақстан халқы Ассамблеясы жүргізіп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру, этносаралық келісім, саяси тұрақтылық, толеранттылық және түрлі этностардың ынтымақтастығы саласында идеологиялық жұмыс жүргізу; орталық қызметкерлерінің Рухани жаңғыру және ұлтаралық келісім саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуін ұйымдастыру; этносаралық және дінаралық қатынастар мәселелері бойынша қызметті орындауды ұйымдастыру; жалпы мемлекеттік, қоғамдық-саяси мерекелерге, атаулы күндер мен мерейтойларға арналған іс-шараларды дайындау және өткізу; "Рухани жаңғыру" бағдарламасын және "Қазақтану" жобасын орындау бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу; діни экстремизм мен терроризм мәселелері бойынша ПОҚ мен студент жастар арасында алдын алу жұмыстарын түсіндіру және жүргізу, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-саяси жағдайды қадағалау; "Рухани жаңғыру" бағдарламасын және ұлтаралық келісімді орындау бойынша Шымкент қаласы мен республиканың жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты ұйымдастыру; РЖиҚХАО қызметінің бағыттары бойынша қала мен республиканың атқарушы және құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықты ұйымдастыру және жүргізу; "QAZAQTANÝ" республикалық ғылыми журналын шығаруға дайындау, авторлармен, редакциялық алқамен және сарапшылармен жұмыс жүргізу. Қазақстан Республикасы бойынша" QAZAQTANÝ " республикалық ғылыми журналын тарату бойынша ұйымдастыру жұмысын жүргізу; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 261, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Тәрбие ісі және  жастар саясаты департаментінің директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: тәрбие ісі және жастар саясаты департаментінің (ТІжЖСД) қызметкерлеріне университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын жеткізу және іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; студент жастарды тәрбиелеу мәселелері бойынша ҚР БҒМ талаптарын орындау (Нұсқаулық және ақпараттық хаттар); еңбек заңнамасының нормалары мен ОҚУ ішкі актілерін білу (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, этика Кодексі, Академиялық адалдық ережелері); ТІжЖСД құрылымдық бөлімшелерінің қызметін басқару және үйлестіру; ЖОО-ның студенттік өзін-өзі басқаруды (старостат, студенттік кеңес, кураторлар кеңесі), студенттік қоғамдық бірлестіктерді, шығармашылық ұжымдарды және басқа да құрылымдарды дамыту бойынша бастамаларды іске асыруда ұйымдастыру жұмыстарын және көмекті жүзеге асыру; қоғамдық тәртіпті, жатақханада тұру ережелерін, университеттің ішкі тәртіп ережелерін бұзудың алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыру; санитарлық нормалар мен ережелерді ескере отырып, студенттердің университет жатақханаларына орналастырылуын бақылауды жүзеге асыру; Департамент құзыретіне жататын мәселелер бойынша кәсіпорындармен, ұйымдармен, мекемелермен хат алмасуды енгізу; құқық қорғау органдарының өкілдерімен, денсаулық сақтау мамандарымен және нарколог дәрігерлермен дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмысты үйлестіру; тәрбие процесін ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша факультеттер мен жоғары мектептің жұмысын үйлестіру; Ғылыми кеңестің жұмысына қатысу, сондай-ақ тәрбие жұмысы бойынша олардың шешімдерінің іске асырылуын бақылау; оқу жылы бойынша факультеттер мен жоғары мектептің тәрбие жұмысы бойынша жылдық есепті тапсыруды ұйымдастырады.

 Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 259, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Тәрбие ісі және  жастар саясаты департаменті директорының орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: ТІжЖСД туралы ережеде көрсетілген бағыныштылық схемасын басшылыққа ала отырып, СМЖ міндеттемелерін орындау; ОҚУ еңбек заңнамасы мен ішкі актілерінің тиісті нормаларын білу( Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, этика Кодексі, Академиялық адалдық ережелері); тиісті дайындық бағыты бойынша факультеттердің/жоғары мектептің барлық бөлімшелерінің академиялық топтарының жұмысын үйлестіру; тәрбие жұмысының бағыттары бойынша семинарларды ұйымдастыру мен өткізуді бақылау; университеттің Кураторлар кеңесінің жұмысын бақылау және ұйымдастыру; факультеттердің, жоғары мектептің және кафедраның жұмыс құжаттамасының жай – күйіне жоспарлы тексеру жүргізу; факультеттердің/жоғары мектептің және оған бекітілген кафедраның тәрбие жұмысын тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша бақылау; қоғамдық – саяси, құқықтық, интернационалдық және патриоттық, адамгершілік – мәдени және эстетикалық, ғылыми – зерттеу және шығармашылық іс-шараларды, сондай-ақ жатақханалардағы іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуді бақылау және студенттерді түрлі жарыстарға тарту және салауатты өмір салтын насихаттау (СӨС); тәрбие процесін ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша факультеттердің/жоғары мектептің жұмысын бақылау; университеттің жалпы жиналыстарына қатысу, сондай-ақ тәрбие жұмысы бойынша олардың шешімдерінің іске асырылуын бақылау; факультеттердің/жоғары мектептің тәрбие жұмысы бойынша жылдық есептің жиналуын бақылау.

  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 130000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 259, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Стратегиялық даму департаментінің директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары білімі, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесінің болуы және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері:  сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; университеттің келісілген стратегиялық даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу және үйлестіру; университеттің стратегиялық даму мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді іс-шаралар жөніндегі құжаттаманы үйлестіру және сүйемелдеу; ЖОО-ның Стратегиялық даму бағдарламасын басқару; әлем ЖОО-ларының халықаралық және Ұлттық рейтингтеріне қатысу үшін университет туралы есептік деректерді дайындау; университеттің стратегиялық даму жоспарын іске асыру мониторингі үшін қажетті құжаттарды белгіленген мерзімде құрылымдық бөлімшелерден ұсынуды бақылау; Орындалатын жұмыстардың талап етілетін деңгейін және олардың уақтылы орындалуын қамтамасыз ету; Департаменттің қызметін университеттің басқа бөлімшелерімен үйлестіру; университет қызметі сапасының ішкі кепілдік жүйесін жетілдіру; мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету саласында университеттің ПОҚ, кафедралары мен басқа да бөлімшелерінің қызметіне бағалау жүргізу үшін критерийлер, факторлар мен көрсеткіштер жүйесін әзірлеу; ішкі аудит қорытындысы бойынша сапа жүйесіне ішкі аудит жүргізуді, түзету және алдын алу іс-қимылдарының жоспарын және іс-шаралар жоспарын әзірлеуді қамтамасыз ету; Департаменттің штаттық қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру; Департамент қызметкерлерінің еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз ету; Департаменттің іс қағаздарын университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауына материалдар дайындауды қамтамасыз ету; Ғылыми кеңестің және директорлар кеңесінің алдында жасалған жұмыс туралы жыл сайынғы есепті ұсыну; өз біліктілігін тұрақты арттыру; университет басшылығы оған жүктеуі мүмкін өзге де функцияларды орындау; авариялық жағдайда персоналдың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету; Департамент қызметкерлерінің еңбегін оның міндеттері мен ұтымды ұйымдастыру талаптарына сәйкес ұйымдастыру; ОҚУ КЕ АҚ Жарғысын және ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 256, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Стратегиялық даму департаментінің стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары білімі, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесінің болуы және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері:  сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; университеттің стратегиялық жоспарлау бойынша жұмысты ұйымдастыру; құрылымдық бөлімшелердің стратегиялық жоспарларын әзірлеуді үйлестіру; университеттің және оның бөлімшелерінің стратегиялық даму жоспары іс-шараларының орындалуын бақылау және талдауды жүзеге асыру; университеттің стратегиялық даму жоспарының және жыл сайынғы жұмыс жоспарларының орындалу барысына бақылауды жүзеге асыру; университеттің стратегиялық даму жоспарының орындалу нәтижелері бойынша есептерді дайындау; ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын, ҚР БҒМ Стратегиялық жоспарын іске асыру бойынша ҚР БҒМ сұраныстары бойынша ақпаратты, материалдарды, деректерді дайындау; университетте оқыту сапасының мониторингі үшін деректер базасын құруды ұйымдастыру; университетте білім беру сапасының динамикасы туралы ақпаратты ұйымдастыруды, жинауды, сақтауды, өңдеуді және таратуды қамтамасыз ету; ПОҚ, кафедралар мен факультеттердің қызметін рейтингтік бағалауды ұйымдастыру мен өткізуді үйлестіру; ПОҚ-ның, кафедралардың және факультеттердің қызметін рейтингтік бағалау нәтижелерін талдау; ОҚУ-нің барлық процестерінің сапасын бағалау критерийлері мен әдістерін әзірлеу. Университеттің барлық үдерістеріне мониторинг жүргізу үшін деректер базасын әзірлеу және сүйемелдеу бойынша жұмысты үйлестіру; сапа жөніндегі нұсқауды және оған бекітілген құжаттарды талдау және өзектендіру; құжатталған процедураларды әзірлеу және жетілдіру; ОҚУ КЕ АҚ үшін қажетті ақпараттың дұрыстығын бақылау және орталыққа бекітілген СМЖ құжаттарын жүргізу; СМЖ жұмыс істеуі туралы деректерді жинау және оларды талдау үшін жоғары басшылыққа ұсыну; ішкі аудиторлардың жұмысын жоспарлау және үйлестіру; университеттегі білім сапасын университеттің ішкі бақылау бойынша жұмысты ұйымдастыру; ОҚУ КЕ АҚ Жарғысының, ішкі еңбек тәртібі ережелерінің, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерінің талаптарын сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 256, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Студенттерге қызмет көрсету орталығы Тіркеу кеңсесінің жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе ғылыми-педагогикалық немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттері мен талаптарын орындау; Ғылыми кеңес пен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындау; университет Жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін сақтау; мінез-құлық этикасының ережелерін сақтау; университет басшылығының талаптарын жедел орындауды қамтамасыз ету; СҚКО директоры мен директор орынбасарының өкімдері мен талаптарын орындау; СҚКО жұмыс жоспары бойынша іс-шараларды іске асыруға қатысу; студенттің Жолкөрсеткішін әзірлеу; электрондық дерекқорға ББ оқу жұмыс жоспарын енгізуді қамтамасыз ету; университет білім алушылары үшін білім беру бағдарламаларының эдвайзерлерімен бірлесіп таңдау бойынша пәндерге жазба жүргізуді ұйымдастыру; оқытушыларды таңдау және сайлау курстарына электрондық тіркеуді және қайта тіркеуді ұйымдастыру және жүргізу; ЖМ/факультет деканаттарымен бірлесіп студенттердің жеке оқу жоспарларын қалыптастыру бойынша жұмысты ұйымдастыру және жүргізу; ПОҚ дерекқорда оқылатын пәндермен байланыстыруды жүзеге асыру бойынша жұмысты үйлестіру; үлгерімнің ағымдағы, аралық, аралық және қорытынды бақылауын ұйымдастыру және жүргізу; студенттердің академиялық рейтингін жасау және бақылау апталарының, емтихан сессияларының қорытындыларына талдау жүргізу; белгілі бір оқу кезеңі үшін транскрипт дайындауды және оны білім алушының сұрауы бойынша беруді қамтамасыз ету; білім алушылардың дербес деректерін электрондық базаларға енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; электрондық базаларға енгізілген және білім алушылар контингенті туралы ұсынылған мәліметтердің дұрыстығына жауапты болу; білім алушылар туралы мәліметтердің және қызметтік ақпараттың сақталуы мен құпиялылығына жауапты болу; білім алушылардың қосымша оқу түрлеріне қажеттіліктерін қанағаттандыру және академиялық берешектерін жою үшін жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу; GPA деңгейі бойынша студенттерді саралауды жүргізу; ақпараттық базаларға (ИСВУЗ, Platon, ЕСУВО, Microsoft Teams және ҰБДҚ) студенттердің жеке деректері мен оқу жетістіктері туралы академиялық жазбаларын енгізу және сақтау жөніндегі жұмыстардың уақтылы орындалуын қамтамасыз ету; дипломға қосымшаны (транскрипт) және дипломды, оның ішінде дипломға Еуропалық қосымшаны (Diploma Supplement) дайындау және беру процесін ұйымдастыру; «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» МБ регламенті мен стандартына сәйкес көрсетілетін мемлекеттік қызметтің уақтылы орындалуын қамтамасыз ету; ҚР Білім және ғылым министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың (ЖАО) Бос мемлекеттік білім беру гранттарын беру бойынша конкурсқа қатысу үшін білім алушылардың құжаттарын уақытылы дайындау және жіберу; ТК істер номенклатурасына сәйкес іс қағаздарын жүргізу; университеттің Ғылыми Кеңесінің, ректоратының және декан сағатының отырыстарына материалдарды дайындауға белсенді қатысу; істер номенклатурасына сәйкес бүкіл оқу кезеңінде студенттердің оқу жетістіктерін (академиялық жазбаларды) көрсететін құжаттардың есебін жүргізуді, тіркеуді және сақталуын; жаңа ақпараттық технологиялар саласында үнемі біліктілігін арттыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 112000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 308, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Студенттерге қызмет көрсету орталығы Статистика бөлімінің жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе ғылыми-педагогикалық немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттері мен талаптарын орындау; Ғылыми кеңес пен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындау; университет Жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін сақтау; мінез-құлық этикасы ережелерін сақтау; СҚКО директорының өкімдері мен талаптарын орындау; университет басшылығы талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; СҚКО жұмыс жоспары бойынша іс-шараларды дайындау мен ұйымдастыруға қатысу; тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді жетік меңгеру; жедел-статистикалық есепті ұйымдастыру және есептілікті жасау бойынша Әдістемелік, нормативтік және басқа да басшылық материалдарды білу; есептілікті өңдеу тәртібі мен мерзімдерін білу; білім берудің барлық деңгейлеріндегі (бакалавриат, магистратура және докторантура) университет білім алушылары контингентінің қозғалысын есепке алу бойынша процесті басқару; білім алушылар контингентінің қозғалысы бойынша алынатын есептік деректердің анықтығын жүйелі түрде бақылау және тексеру; білім алушылар контингенті бойынша деректер жинағын жүйелі түрде бақылау, есептер жасау, университет басшылығы мен бөлімшелерінің сұрауы бойынша статистикалық деректер ұсыну; ақпараттық базаларда (ИСВУЗ, Platon, ЕСУВО, Microsoft Teams және ҰБДҚ) білім алушылардың дербес деректерін салыстыру бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау; цифрлық деректердің жүйелендірілуін және өңделуін бақылау; жаңа ақпараттық технологиялар мен кәсіби құзыреттілік саласында үнемі біліктілігін арттыру.

 Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 112000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 308, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022г., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

 

 

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Заң бөлімінің басшысы  лауазымына  конкурс жариялайды 

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары заңгерлік білімі және мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: СМЖ құжаттамасының міндеттемелері мен талаптарын орындау; ЗБ сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; университет қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету; университет қызметінде туындайтын құқықтық мәселелер бойынша қорытындылар дайындауды ұйымдастыру; университетте құқықтық жұмысқа әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету, қолданыстағы заңнаманы түсіндіру және оны қолдану тәртібі; университетте құқықтық жұмысқа әдістемелік басшылықты жүзеге асыру және оның құрылымдық бөлімшелеріне түрлі құқықтық құжаттарды ресімдеуде құқықтық көмек көрсету; университет бөлімшелерінің қатысуымен ұрлық, ысырап, жетіспеушілік және өзге құқық бұзушылықтар туралы материалдарды тергеу және сот органдарына беру үшін дайындауға басшылық жасау, аяқталған сот істерін есепке алу және сақтауды жүзеге асыру; шарттық, қаржылық және еңбек тәртібін нығайту, университет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу; заңнама бойынша анықтамалық-ақпараттық жұмысты, сондай-ақ қолданыстағы заңдар мен басқа да нормативтік актілерді есепке алуды жүргізу; университет бөлімшелерінде құқықтық насихат жұмыстарын жүргізу, ұйымдардың лауазымды тұлғаларын олардың қызметіне қатысты нормативтік актілермен және қолданыстағы заңнамадағы өзгерістер туралы таныстыру, университет қызметкерлері мен студенттеріне ағымдағы заңнама туралы анықтамалар мен кеңестер беру, сондай-ақ ұйымдастыру-құқықтық мәселелер бойынша қорытындылар беру, мүліктік-құқықтық сипаттағы құжаттар мен актілерді ресімдеуге жәрдемдесу; сот органдарында жұмыс берушінің мүдделерін білдіру; бөлім жұмысына басшылық жасау және бөлім қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін олардың ЛН-ға сәйкес уақытылы орындауын бақылау; әзірленетін құжаттардың (бұйрықтар, ЛН, СМЖ құжаттары, шарттар және т.б.) заң сауаттылығын тексеру. 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 205, (корпус №3)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Ақпараттық білім беру орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері:  университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын іске асыру және АБО-ның қызметкерлерінің назарына жеткізу; АБО-ның қызметіне басшылық ету; Басқарма Төрағасы - ректормен жүктелуі мүмкін функцияларды орындау; АБО-ның әдістемелік кеңесінің төрағасы болу; АБО-ның өндірістік қызметін ұйымдастыру; АБО-ның құрылымы мен штаттық кестесін әзірлеу; АБО-ның материалдық және қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану үшін жауап беру; кітапхана қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру; АБО-ны білікті кадрлармен және қажетті жабдықпен қамтамасыз ету, кітапханалық-библиографиялық қызметке автоматтандыруды және компьютерлендіруді енгізу бойынша шаралар қабылдау; АБО-ны бөлімдерінің жылдық, тоқсандық жоспарлары мен есептерін бекіту; ЖОО-ның басқа кітапханаларымен Іскерлік байланыстар орнату және қолдау; қызметкерлердің өндірістік және еңбек тәртібін, еңбек қауіпсіздігі техникасы жөніндегі Қағидаларды сақтауын бақылау; АБО қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету; АБО ұжымында моральдық-психологиялық ахуал қалыптастыру; кітапхана мен құрылымдық бөлімшелердің даму бағыттарын анықтау; ресурстарды бөлу мәселелерін шешу; университеттің және АБО-ның саясаты мен негізгі мақсаттарын түсіндіру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 130000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 219, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Ақпараттық білім беру орталығы Кіпапхананы дамыту бөлімінің меңгерушісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары (кәсіптік) білімі және мамандығы бойынша немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: АБО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру; АБО-ның құрылымдық бөлімшелеріне қатысу және бақылау; әдістемелік, практикалық және консультациялық көмек көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; АБО-ның кітапханалық-библиографиялық қызметін үйлестіру; АБО-ның қызметін жақсарту жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу, жалпылама материалдар дайындау; кітапханалық-библиографиялық қызмет көрсету жағдайына талдау жүргізу; ағымдағы және перспективалық жоспарларды әзірлеу; кітапхана қызметін регламенттейтін нормативтік және өзге де құжаттаманы дайындауға қатысу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 100000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 217, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Академиялық ғылым департаменті Студенттік ғылым бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: АҒД сапа саласындағы мақсаттарды іске асыру; Студенттік ғылым бөлімінің жұмыс жоспарларын әзірлеу және бекіту; профессор-оқытушылық құрамның (ПОҚ) ҒЗЖ бөлімі бойынша жылдық есеп пен тақырыптық жоспардың орындалуы бойынша факультеттердің ғылыми қызметін бақылау және талдауды жүзеге асыру; оқу процесіне студенттік ғылым нәтижелерін енгізуді бақылау және есепке алуды ұйымдастыру; ПОҚ ғылыми қызметі бойынша рейтингті ұйымдастыру және жас санаттары бойынша үздік университет ғалымын анықтау; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне белгіленген тәртіппен ұсыну үшін университеттің ғылыми-зерттеу қызметі туралы жылдық есепті дайындауға қатысу; кафедралар, факультеттер және университет ауқымында ғылыми конференциялар, олимпиадалар өткізуді ұйымдастыру және оған қатысу; «Ғылыми-зерттеу жұмысы» бөлімі бойынша ПОҚ-ның жеке жоспарларын іріктеп тексеру; университеттегі ғылыми орталықтарды, аударма бюроларын және басқа да шығармашылық бірлестіктерді ұйымдастыруды үйлестіру; Жарғының талаптарын, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерін сақтау.  

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет208 , (корпус №16)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Кәсіпкерлік және коммерцияландыру департаменті Кәсіпкерлік және серіктестік орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; өзіне бағынысты бөлімі қызметкерлерінің қызметін үйлестіруге; кәсіпкерлік және әріптестік орталығының (КжСО) сапа саласындағы мақсаттарын іске асыруға; материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын оңтайлы пайдалану кезінде жұмыс тиімділігін арттыруға, жоғары түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған КжСО қызметін жүзеге асыру жөніндегі жұмысты орындауға басшылық жасауға; университеттің инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдастырушылық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; басқа ұйымдармен шарттар жасасу кезінде консультациялық көмек көрсету; мемлекеттік органдарда, коммерциялық құрылымдарда және қоғамдық ұйымдарда кәсіпкерлік және серіктестік қызметі мәселелері бойынша білім беру мекемесінің мүдделерін білдіру; мемлекеттік органдармен, жұмыс берушілермен және бизнес өкілдерімен өзара тиімді келісімдер жасау және орындау; инновациялық технологиялардың ғылыми-техникалық өнімін әзірлеу мен енгізуде әріптестікті дамыту; өнім өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындар құруға жәрдем көрсету; сұранысқа ие жұмысшы мамандықтар бойынша мамандарды даярлау мен қайта даярлауға тапсырысты қоса алғанда, жоғары білікті мамандарды мақсатты даярлау бойынша жұмыс берушілермен әріптестікті дамыту; кадрларды даярлау, қайта даярлау және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты қаржыландыру нысандары мен көздерінің әртүрлілігін кеңейту; университеттің Инновациялық-білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға жұмыс берушілердің белсенді қатысуын ұйымдастыру; тұрақты жақсарту мақсатында КжСО қызметінің нәтижелілігіне талдау жүргізу; жұмысқа белсенді қатысатын Орталық қызметкерлерін көтермелеу туралы, сондай-ақ оларды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы университет басшылығына ұсыныстар енгізу; кәсіпкерлік және серіктестік қызметі бойынша орталықтың бағынысты оқытушыларымен және университеттің басқа бөлімшелерінің қызметкерлерімен жедел кеңестер жинау және өткізу; бөлімше үшін кадрларды іріктеуге қатысуға, оларды аттестаттау және қызметін бағалау, біліктілігін арттыру жөніндегі жұмысты жүргізуге, жеке үлесін ескере отырып, олардың еңбегіне ақы төлеу туралы ұсыныстар беруге; бөлімшенің жұмыстарды жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдар мен басқа да ресурстарға қажеттілігін айқындай отырып, қызметкерлердің жоғары өнімді жұмысы үшін жағдайлар жасауға, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдауға; мемлекеттік тәртіптің, еңбек туралы заңнаманың, еңбекті қорғау қағидаларының, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын

 Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 121, (корпус №16)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022г., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Ғылыми жобалар және бағдарламалар департаментінің  директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; университеттің және ҒЖжБД сапа саласындағы мақсаттарын іске асыру; ҒЖжБД жалпы басшылығын жүзеге асыру; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; ҒЖжБД іс қағаздарын жүргізуді бақылауды жүзеге асыру; өзіне бағынысты бөлімшелердің қызметін үйлестіру, олардың қызметінде отандық және шетелдік ғылым мен техниканың, патенттік және ғылыми-ақпараттық материалдардың, есептеу және ұйымдастыру техникасының және жұмыстарды орындаудың прогрессивті әдістерінің жетістіктерін пайдалануды қамтамасыз ету; іргелі, қолданбалы және ізденіс зерттеулерін басым дамыту, білім беру процесінің түбегейлі жаңа техникасын, технологиялары мен материалдарын, әлеуметтік-гуманитарлық және психологиялық-педагогикалық негіздерін әзірлеу және жасау; ірі ғылыми-техникалық міндеттерді бірлесіп шешу және өндірісте университеттік әзірлемелерді пайдалануды кеңейту мақсатында халық шаруашылығы салаларымен ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың перспективалық нысандарын дамыту; грант берушілердің сайттарына тұрақты мониторинг жүргізу, университеттің ғылыми бағыттары бойынша конкурстар іздеу, құрылымдық бөлімшелерді іргелі, қолданбалы, іздеу-тәуекелдік, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар бойынша жарияланған конкурстар туралы хабардар ету; ПОҚ-мын университеттің бірыңғай оқу-ғылыми-инновациялық кешен ретінде дамуына ықпал ететін ғылыми, ғылыми-техникалық, инновациялық конкурстарға қатысуға тарту; мамандарды даярлаудың талап етілетін деңгейін қамтамасыз ету, ғылымды, білімді интеграциялау және жоғары техникалық деңгейдегі өндіріс үшін университеттің ғылыми әлеуетін пайдалану, халық шаруашылығын дамытудың ғылыми және ғылыми-техникалық проблемаларын шешу; министрліктер, қорлар мен ұйымдар өткізетін ғылыми жобалар мен гранттар конкурстарына өтінімдердің уақтылы ұсынылуына бақылау жүргізу; конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша өтінімдерді дайындау бойынша жеке консультациялар, ұжымдық ғылыми-әдістемелік семинарлар, вебинарлар мен тренингтер өткізу; өнеркәсіптік кәсіпорындармен, ғылыми және білім беру мекемелерімен, коммерциялық фирмалармен және компаниялармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға, ғылыми-техникалық өнімдерді әзірлеуге және беруге шарттарды, қосымша келісімдерді, орындалған жұмыстардың актілерін, аннотациялық, жылдық, аралық және қорытынды есептерді, бюджеттік өтінімдерді, қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар сметасын дайындау, ресімдеу және жүргізу (орындалуын бақылау, консультациялар); қаржыландырылатын жобалар бойынша камералдық мониторинг жүргізу; әдістемелік ұсынымдар әзірлеу; бөлімшелердің жұмыстарды жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдар мен басқа да ресурстарға қажеттілігін айқындау, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдау; университеттің Ғылыми кеңесінің отырыстарында қарау үшін материалдарды дайындауды қамтамасыз ету; ОҚУ Ғылыми кеңесінің алдында атқарылған жұмыс туралы жыл сайынғы есепті ұсыну; өз біліктілігін үнемі арттырып отыру; оған Басқарма төрағасы-ректор жүктеуі мүмкін өзге де функцияларды орындау; авариялық жағдайда персоналдың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету; университет Жарғысын және ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 210, (корпус №16)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Ғылыми жобалар және бағдарламалар департаментінің Жобаларды жүргізу орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды  

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын іске асыру және орталық қызметкерлерінің назарына жеткізу; СМЖ құжаттамасының талаптарын орындау; ағымдағы күнтізбелік жылға арналған ЖЖО жұмыс жоспарын дайындау; функционалдық міндеттерді бөлуге сәйкес орталықтың қызметтік қызметін үйлестіру; өзіне бекітілген жұмыс бағыттарының тиімді орындалуын қамтамасыз ету, берілген өкілеттіктер шегінде орталықтың жеке құрамының жауапкершілік дәрежесін анықтау; іске асырылатын қаржыландырылатын ғылыми жобалардың дерекқорын құру және жүргізу; университеттің сапа саласындағы саясаты; қаржыландырылатын жобаларды іске асыруда ғылыми жетекшілерге ұйымдастырушылық және техникалық көмек көрсету; жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау; университеттің жаратылыстану, инженерлік-техникалық, гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласындағы ғылыми-техникалық қызметін ұйымдастыру және сүйемелдеу; қаржыландырылатын жобалар бойынша шарттар, қосымша келісімдер дайындау, ғылыми гранттық жобаларды сүйемелдеу (орындалуын бақылау, консультациялар); орындалған жұмыстардың актілерін дайындау, қаржыландырылатын жобалар бойынша аннотациялық, жылдық, аралық және қорытынды есептерді дайындауды ұйымдастыру, ғылыми гранттық жобаларды сүйемелдеу (орындалуын бақылау, консультациялар); өнеркәсіптік кәсіпорындармен, ғылыми және білім беру мекемелерімен, коммерциялық фирмалармен және компаниялармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға, ғылыми-техникалық өнімді әзірлеуге және беруге шаруашылық шарттарды дайындау, шаруашылық шарттарды сүйемелдеу (орындалуын бақылау, консультациялар); қаржыландырылатын жобалардың камералдық мониторингін жүргізу; қаржыландырылатын жобалар бойынша құжаттардың нысаны, мазмұны және жасау ережелері бойынша әдістемелік көмек көрсету; қаржыландырылатын жобалардың басшылары мен бүлдірушілерінің ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіру; күтілетін нәтижелерді орындау, мақалалар жариялау, патенттер алу, монография шығару және т. б. бөлігінде күнтізбелік жоспарларға сәйкес міндеттерді орындау бойынша жобалар басшыларының жұмысын үйлестіру; қаржыландырылатын жобалардың ғылыми-зерттеу жұмыстары мәселелеріне қатысты жобалар, жарияланымдар бойынша белгіленген тәртіппен қорытындылар дайындау; университет бөлімшелеріне өз қызмет саласы шеңберінде ақпарат ұсыну; ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу және пайдалану бойынша коммерцияландыру офисімен өзара іс-қимыл жасау, жобаларды практикалық іске асыру үшін материалдық-техникалық, қаржылық және өзге де жағдайларды қамтамасыз ету, тәжірибелік және пилоттық өндірістер құру, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ақпараттық, әдістемелік қызметтер алуға және практикалық жобаларды іске асыруға жәрдемдесу; ЖЖО қызметі туралы ақпараттық материалдарды дайындауды, шығаруды және таратуды жүзеге асыру; қаржыландырылатын жобалар бойынша міндетті құжаттаманы жасау бойынша әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету; өз қызмет саласы шеңберінде университет бөлімшелеріне ақпарат ұсыну; көрсетілген мерзімде және ұсынылатын нысандарға сәйкес университеттің басқа құрылымдық бөлімшелерінен өзінің лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті құжаттар мен материалдарды сұрату және алу; ЖЖО ғылыми қызметі туралы жылдық есепті дайындау; ЖЖО қызметі туралы ақпараттық материалдарды дайындауды, шығаруды және таратуды жүзеге асыру; бөлімше үшін кадрларды іріктеуге қатысу, оларды аттестаттау және қызметін бағалау бойынша жұмыс жүргізу, жеке үлесін ескере отырып, олардың еңбегіне ақы төлеу туралы ұсыныстар беру; бөлімшеге жобаларды сүйемелдеуге бағытталған жұмыстарды жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдарға және басқа ресурстарға қажеттілікті айқындау, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдау; орталықтың қызметтік қызметін жоспарлау және жоспар іс-шараларының орындалу барысын бақылауды жүзеге асыру; университет сайтында ЖЖО ақпаратын жаңарту; орталық қызметкерлерінің ғылыми-техникалық өсуін және біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету; орталық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау және сақтау және еңбек процесі жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 218, (корпус №16)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар» ғылыми-зерттеу институтының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары білімі, ғылыми-зерттеу жұмысы 5 жылдан кем емес өтілі бар ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі болуы.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; бекітілген жоспарлар мен келіп түскен тапсырыстарға сәйкес «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ-да зерттеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету; университеттің ҒО ғылыми бағыттарына сәйкес «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ жұмыстарын перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; талдаудың жаңа әдістерін игеру бойынша «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ қызметкерлері біліктілігінің ғылыми-техникалық өсуін қамтамасыз ету; «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ жұмыс жоспары негізінде жеке жұмыс жоспарларын құруды ұйымдастыру және тапсырыстармен келісу; университеттің «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ тақырыптарын үнемі зерделеу және бөлімшелер үшін талдаулардың орындалуын ұйымдастыру; «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ нәтижелерін ҒЖжәнеИ жөніндегі проректорға уақтылы ұсынуды қамтамасыз ету; «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ қарамағына берілген барлық материалдық құндылықтардың сақталуын және жұмыс жағдайында ұсталуын қамтамасыз ету; Орталықтың «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыстарды әр түрлі ғылыми-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, талдау мен зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеуге және игеруге көмек көрсету жолымен жүргізу; «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ-да еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастыру, «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ-да қауіпсіздік техникасының жай-күйіне жауапты болу; жұмыс орындарында қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту; бірлесіп ғылыми зерттеулер жүргізу үшін серіктестер іздеуге шаралар қабылдайды; жақсарту және сауықтыру бойынша шаралар қабылдайды: еңбек жағдайлары, сондай-ақ қызметкерлердің әлеуметтік жағдайлары; «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар»  ҒЗИ қызметкерлерінің жоғары белсенділігі мен жауапкершілігін, ұжымдағы қалыпты моральдық-психологиялық ахуалды қалыптастыруға ықпал ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 140000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 319, (корпус №8)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Жетіасар» шығармашылық орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары педагогикалық білімі (техникалық және кәсіптік білімі), біліктілігі жоғары деңгейдегі немесе бөлім бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) талаптары мен міндеттерін орындау; Қазақстан Республикасының азаматтық және еңбек заңнамасын білу; Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын білу; орталыққа жалпы басшылықты жүзеге асыру, ұжым қызметі саласы бойынша Басқарма төрағасы-ректордың бұйрықтары мен басқа да актілерінің орындалуын қамтамасыз ету; орталықтың перспективалық және ағымдағы жоспарын ұйымдастыру; орталықтың қызметі туралы қажетті есептілікті, ақпаратты дайындауды және ұсынуды қамтамасыз ету; орталықтың қызметі туралы қажетті есептілікті, ақпаратты дайындауды және ұсынуды қамтамасыз ету;  шығармашылық орталықтың жұмыс деңгейін бақылау және арттыру; орталықтың озық шығармашылық тәжірибесін енгізу бойынша ұсыныстарды зерделеу, қорыту және дайындау; орталықтың жұмыс жоспарын және Орталық шеберлерінің жеке жұмыс жоспарларын бекіту; орталық мамандарына әдістемелік көмек көрсету; шығармашылық көрмелердің мазмұнын, өткізу әдісін, қажетті қаражатын айқындау және олардың орындалуын қамтамасыз ету; қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін белгілейді, олардың кәсіби шеберлігін арттыруға жағдай жасайды; қызметкерлердің шығармашылық бастамашылығын ынталандыру және көтермелеу.

 Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 130000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 15, (корпус №8)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ «Жетіасар» шығармашылық орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды 

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылым кандидаты, докторы немесе РhD докторы ғылыми дәрежесінің және ғылыми-зерттеу жұмысының немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болуы.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің міндеттері мен талаптарын орындау; университеттің сапа саласындағы мақсаттарын іске асыру; Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; өзіне бағынысты бөлімшелердің қызметін үйлестіру (перспективалық жұмыс жоспарын келісу және атқарылған жұмыс үшін есептілік қабылдау); инновациялық жобаларды іске асыру үшін қажетті қаржы қаражатын іздеуге және тартуға ықпал ету; бөлімшелер басшыларының қолдаухаты бойынша бөлімшенің жабдықтарға, материалдарға және басқа ресурстарға қажеттілігін қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау; Департаменттің құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға ықпал ету; қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі шараларды қамтамасыз етуге, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі қағидалар талаптарын сақтауға ықпал ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 205, (корпус №16)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ    Технологияларды, инновацияларды қолдау және зияткерлік меншікті қорғау орталығының басшысы            лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша немесе қызмет бейіні бойынша еңбек өтілі кемінде 5 жыл

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттері мен талаптарын орындау; университеттің және ТИҚжЗМҚО-ның сапа саласындағы мақсаттарын іске асыру; университетте орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын зерделеу және әзірленетін машиналардың, конструкциялардың, материалдар мен технологиялық процестердің жоғары техникалық деңгейін, патентке қабілеттілігін және патенттік тазалығын қамтамасыз етуге ықпал ететін шараларды жүзеге асыруға қатысу; зияткерлік меншік объектілерін анықтау және оларды республикада және қажет болған жағдайда шетелде құқықтық қорғауды қамтамасыз ету; әзірлеушілерге өздері әзірлеген Өнеркәсіптік меншік объектілерінің құқықтық қорғалуын қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеуде әдістемелік көмек көрсету: өнертабысқа патент беруге өтінімдер жасауда, өтініштер дайындауда және т. б.; өнертабысқа патент беруге өтінімдер материалдарын Ұлттық зияткерлік меншік институтына жіберу, олардың өтуін бақылау және олар бойынша іс қағаздарын жүргізу; басқа жеке немесе заңды тұлғаға патентке құқықтарды беру туралы ұсыныстарды және оны Ұлттық зияткерлік меншік институтында тіркеу үшін тиісті шартты дайындауды жүзеге асыруға; өнертабысты пайдалануға ашық лицензия беру туралы ұсыныстарды дайындауды жүзеге асыруға; лицензиялық келісімдер жасасу туралы келіссөздерге қатысуға; патенттік баждардың уақтылы төленуін бақылауды жүзеге асыруға; өз біліктілігін ұдайы арттыруға; патенттер мен алдын ала патенттерді күшінде ұстап тұруды тоқтату туралы ұсыныстарды дайындауды; өнертабыстық және авторлық құқықты қорғау бойынша статистикалық есептілікті ұсыну және есепке алуды жүргізу; өнертабыстар деп танылуы мүмкін техникалық шешімдер туралы мәліметтердің мерзімінен бұрын жариялануын болдырмау мақсатында ашық жариялау үшін дайындалған материалдарды сараптауға қатысу; ЛН бойынша зияткерлік меншікті қорғау бөлімі қызметкерлерінің жұмысына басшылық жасау және оны бақылау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 120000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 204, (корпус №16)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Колледж директорының   Тәрбие-ісі жөніндегі орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды 

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары білім және педагогикалық лауазымдарда немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттері мен талаптарын орындау; білім беру ұйымдарында тәрбие процесін ұйымдастыруды жүзеге асыру; тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша жоспарлар мен іс-шараларды әзірлеуді қамтамасыз ету; кәсіптік бағдарлау жұмысын ағымдағы және стратегиялық жоспарлау; олардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру; тәрбиешілердің, кітапханашылардың, өндірістік оқыту шеберлерінің және дене шынықтыру-сауықтыру және көркем-эстетикалық бағыттағы білім беру оқытушыларының қызметін үйлестіру; тәрбие жұмысына талдау жүргізу; тәрбие жұмысы бойынша, мәдени-тәрбиелік іс-шараларды дайындау және өткізу бойынша әдістемелік құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастыру; тәрбие процесінің сапасына, үйірмелер, секциялар және тәрбие жұмысының басқа да түрлерінің жұмысына, жеке тәрбие жұмысына жүйелі бақылауды жүзеге асыру; тәрбие жұмысының мазмұнын, нысандары мен әдістерін жетілдіру; дене тәрбиесі процесін, спорттық-сауықтыру және әскери-патриоттық жұмысты дамытуды үйлестіру бойынша жұмысты жүзеге асыру; білім алушылардың патриоттық, интернационализм, жоғары мораль мен имандылықты қалыптастыру, жан-жақты мүдделері мен қабілеттерін дамыту жөніндегі жұмысты жүзеге асыру; жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар қатарындағы тәрбиеленушілермен жұмысты ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау; жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, оқу-материалдық базаны нығайту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды жүзеге асыру; қоғамдық және құқық қорғау органдарының өкілдерімен, ата-аналармен және ата-аналар комитеттерімен тәрбие процесін қамтамасыз ететін білім беру ұйымының әкімшілігі, қызметтері мен бөлімшелері өкілдерінің өзара іс-қимылын үйлестіру; білім беру ұйымында қолайлы моральдық-психологиялық ахуал жасауды қамтамасыз ету; Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау қағидалары мен нормалары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету; атқарылған тәрбие жұмысының есебін ұсыну.

  Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 188275 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 112, (корпус №13)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 08.02-10.02.2022ж., кабинет 210, бас ғимарат. 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)

 

 

 

Құжаттар тізімі
Архив

Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz

Please publish modules in offcanvas position.